Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Hjertemedicinsk afsnit, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Er du lederen der evner og har lyst til at udvikle Hjertemedicinsk afsnit et tæt samarbejde med den anden afdelingssygeplejerske?  
 
Vi søger en erfaren og ambitiøs afdelingssygeplejerske, der i fællesskab med den nuværende afdelingssygeplejerske skal videreudvikle det gode patientforløb og trivsel blandt engagerede og højt specialiserede medarbejdere. I Hjertemedicinsk afsnit er der en travl og spændende hverdag, hvor patienterne er i fokus og fagligheden er høj. Du får mulighed for at sætte dit præg på afsnittet og udviklingen af samarbejdet mellem hjertemedicinsk sengeafsnit- og ambulatorium.  
 
Hjertemedicinsk afsnit er et afsnit i vækst med en stor personalegruppe og der er behov for at styrke afsnittets ledelse.  
 
Vi forventer, at du:  
 • er sygeplejerske med dansk autorisation  
 • har erfaring med ledelse og kan sætte sygeplejen i fokus  
 • har en lederuddannelse på diplomniveau og er villig til fortsat at udvikle dit lederpotentiale  
 • har synligt fokus på en anerkendende kultur, som fremmer trivsel, samarbejde og det gode arbejdsmiljø.  
 • har gode kommunikative kompetencer og evner at samle trådene i det tværfaglige samarbejde  
 • synes det er spændende at arbejde strategisk og visionært samt forankre udviklingstiltag i en travl hverdag  
 • er god til at skabe og udvikle relationer til alle samarbejdsparter i og udenfor organisationen  
 • har kardiologisk erfaring  
 • formår at sikre optimal udnyttelse af personalemæssige og øvrige ressourcer i forhold til det optimale patientforløb  
 • ser medarbejdernes potentiale og evner at få medarbejderne med i en kontinuerlig udviklings- og omstillingsproces  
 
Én af kerneopgaverne som afdelingssygeplejerske er, at sikre et godt patientforløb, hvor inddragelse af patienter og de pårørende er en selvfølge. Du er medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug og afdelingens samlede økonomi. Du skal varetage funktionen omkring afdelingens kvalitet, hvorfor erfaring med kvalitetssikring og udvikling prioriteres. Du har gerne erfaring med planlægning og koordinering og vil i samarbejde med din kollega varetage planlægningen af personalets tjenestetidsplaner.  
 
Vi tilbyder:  
 • Et arbejdsmiljø med fokus på trivsel, anerkendelse, respekt og tillid  
 • Et engageret og fleksibelt personale med kompetencer på forskellige niveauer  
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling  
 • At du bliver en del af et ledelsesteam med fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 
Om afdelingen:  
Hjertemedicinsk afsnit har speciale indenfor kardiologi, hæmatologi og karkirurgi. Hjertemedicinsk består af et sengeafsnit der har 18 sengepladser og et stort hjertemedicinsk ambulatorium.  
Sengeafsnittet modtager patienter til indlæggelse fra FAM, overflytninger fra OUH Kardiologisk Afdeling og fra vores ambulatorium. Sengeafsnittet har et tæt samarbejde omkring patientforløb med hjertemedicinsk ambulatorium. I hjertemedicinsk ambulatorium varetages udredning, observation og behandling af alle typer hjertemedicinske patienter. I ambulatoriet er der udover selvstændige sygeplejekontroller også et tæt samarbejde i tværfaglige teams ud fra patientforløb. Der foretages pacemakerimplantationer samt KAG-undersøgelser i afsnittet. Hæmatologisk klinik varetager ambulant behandling til Hæmatologiske patienter og er en satellit funktion fra OUH. Karkirurgisk afsnit har ambulant funktion med læge- og sygeplejeambulatorium. Hjertemedicinsk afsnit har funktioner i både Aabenraa, Sønderborg og Tønder og er en del af Afdelingen for Medicinske sygdomme, der udover Hjertemedicinsk afsnit består af afsnit for Ældre sygdomme og afsnit for Medicinske sygdomme.  
Det ledelsesmæssige spænd i Hjertemedicinsk afsnit er fællesledelse af 58 sygeplejesker i samarbejde med den anden afdelingssygeplejerske. Der er et tæt samarbejde i ledelsesteamet på tværs af afdelingen. Afdelingssygeplejersken refererer til afdelingsledelsen for Medicinske sygdomme, Aabenraa.  
 
Om Sygehus Sønderjylland  
Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital.  
 
Sygehusets organisering fremgår her.  
 
Vil du vide mere?  
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: oversygeplejerske Lilian Jensen, 2963 5350, Lilian.jensen1@rsyd.dk, Konst. Ledende overlæge Michael Skov Hansen, 5153 8326, Michael.skov.hansen@rsyd.dk eller Afdelingssygeplejerske Lena Wittenhoff, 2328 7403, lena.wittenhoff@rsyd.dk  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område. Ansættelsen sker med hovedtjenestested i Aabenraa.  
 
Ansøgning og rekrutteringsproces  
Stillingen søges via nedenstående link.  
 
Ansøgningsfristen er den 1.11.2017.
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 8.11.2017. Der kan blive tale om en test, 2. samtale samt en case.  
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.