Jobbet "Social- og sundhedsassistent i vikariat til afsnit S1, Psykiatrien Syd" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

 

Vil du være medarbejder og kollega i et tværfagligt team, hvor det gode patientforløb, kompetenceudvikling, arbejdsglæde og godt kollegaskab er afgørende i udviklingen af et konfliktnedtrappende miljø.

Vi søger en social- og sundhedsassistent i vikariat fire måneder fra 01.12.17 til 31.03.18.

S1 består af to sammenlagte afsnit, 29 og 32, som ligger i vinkel i stueplan.

Vi er et integreret afsnit, som består af to arbejdsgrupper. Hver gruppe består af ca. 25 sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sekretærer, socialrådgiver i tæt samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.

Afsnitsledelsen består af overlæge Morten Galskov og afdelingssygeplejerske Connie Pedersen.

Derudover er der ansat afdelingslæger samt en psykolog i specialuddannelse.

Om afsnittet

Sengeafsnittet har 23 intensive sengepladser og er modtageafdeling for akutte, psykiatriske patienter, som umiddelbart efter indlæggelsen har brug for akut sygepleje, observation og høj intensiv behandling.

Målgruppen er patienter med alvorlig psykisk lidelse kombineret med et misbrug affødende komplicerede somatiske, psykiske og sociale problemer ofte med uhensigtsmæssig mestring til følge. Flere patienter er indlagt i henhold til dom eller andre retspsykiatriske foranstaltninger.

I sygeplejen fokuseres på nedbringelse af tvang og at patienterne under indlæggelsen erhverver hensigtsmæssige redskaber gennem kognitiv terapi, fysiske aktiviteter, sociale initiativer og en anerkendende, konfliktnedtrappende tilgang. Nogle patienter følges efter udskrivelse i ambulante forløb og deltager i afsnittets misbrugsgruppe.

Vi lægger vægt på, at vores sengeafsnit fremstår lyse og venlige med optimale fysiske rammer. Alle patienter har eneværelse med eget bad og toilet og vi er i gang med at etablere stillezoner, som virker beroligende. Derudover ligger afsnittet i naturskønne omgivelser, som benyttes optimalt.

Vi værdsætter et arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab, hvor der er plads til, at den enkelte udfordrer sine personlige og faglige kompetencer. Vores værdier og spilleregler, som alle har haft indflydelse på, bygger på respekt, ansvarlighed og dynamik og det tilstræbes, at alt samarbejde foregår i anerkendende dialog og med videndeling for øje. 

Vi er godt i forløb med et aktionsforskningsprojekt, hvor vi har implementeret og afprøver Safewards, som er en evidensbaseret miljøterapeutisk model til skabelse af et miljø, som forebygger konflikter og nedbringer tvang.

Vi tilbyder dig

  • Samarbejde med en engageret personalegruppe og afsnitsledelse
  • God generel oplæring samt systematisk træning i deeskalering af konflikter i kommunikation og handling
  • Både planlagt og akut supervision   
  • Bedst mulig udnyttelse af dine ressourcer og kompetencer
  • Åbenhed for faglige interesseområder
  • Spændende uddannelsessted for studerende og elever
  • Gode aktiviteter for patienterne i hverdagen, herunder fokus på service- og kvalitetsmål
  • Indflydelse på udviklingsopgaver og forskningsprojektet
  • Fokus på tilbud til børn af psykisk syge
  • Fokus på dobbeltdiagnoseuddannelse, kognitiv terapi og psykoedukation

Dine kvalifikationer

Det er dejligt, hvis du har erfaring fra psykiatrien, men det er meget mere vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og er i besiddelse af humor og deler, at det interne samarbejde er vigtigt og en forudsætning for en god patientbehandling.

Yderligere information

Hvis du ønsker andet timetal end 37, kan dette drøftes.
Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingssygeplejerske Connie Pedersen, 58 53 70 53.
Interesserede er velkomne til at besøge afsnittet.

Straffeattest

I forbindelse med ansættelse skal der jf. Regionens politik herom indhentes straffeattestoplysninger.

Ansøgningsfrist 25.10.17

Ansættelsessamtale 30.10.17

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks nyeste og mest moderne sygehus, der samtidig også er det største af sin art i nyere tid herhjemme. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer inden for arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.