Jobbet "Overlæge til Psykiatrisk Klinik i Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Psykiatrisk klinik Roskilde søger overlæge med lyst til psykoterapeutisk arbejde.

Fast stilling som overlæge, 37 timer pr. uge med tilkaldevagt fra bolig. Stillingen er som udgangspunkt fuld tid, men timetallet kan drøftes ved ansættelsen.

Vagthyppigheden kan, hvis det ønskes, reduceres

Psykiatrisk klinik, betjener borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

Psykiatrisk Klinik Roskilde har en overlæge i afsnitsledelse, en overlæge samt yderligere en speciallæge (aktuelt afdelingslæge). Den øvrige personalegruppe består af tre lægesekretærer, ca. fem til seks psykologer, en socialrådgiver samt fire sygeplejersker. Afdelingssygeplejerske indgår sammen med overlæge i afsnitsledelsen.
 

Overlægestillingen

I klinikken behandler vi patienter med ikke psykotiske angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, i såvel hoved- som regionsfunktion.

Din arbejdsfunktion vil blive delt mellem udredningsarbejde og behandling. Herunder differential diagnostik overfor psykotiske og depressive lidelser. Behandlingsarbejdet vil være dels medikamentelt (en stor del af klientellet modtager supplerende medicinsk behandling), og i høj grad psykoterapeutisk, både individuelt og i gruppe.

Den psykoterapeutiske behandling af angstlidelser og OCD er primært kognitiv terapi med psykoedukation og eksponering, med bidrag fra de nyere kognitive metoder såsom ACT og mindfullnes.

I klinikkens personlighedsforstyrrelses team arbejdes med MBT, mentaliseringsbaseret terapi, såvel psykoedukation, som individuel terapi og gruppeterapi.

Der er tæt samarbejde mellem de to teams.

Alle patienter tilbydes pårørende- og børnesamtaler i samarbejde med vores socialrådgiver. Vi har ligeledes pårørende og forældre grupper.

Behandlingen følger Danske Regioners pakkeforløb med både individuel og gruppeterapi.

Vi har tradition for evalueringsarbejde og forskning. Der er aktuelt en ph.d. tilknyttet i personlighedsforstyrrelses behandlingen.

Du vil få stor mulighed for at deltage i videreudviklingen af behandlingen i klinikken.
 

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrisk Klinik Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Udover Psykiatrisk klinik Roskilde er der en psykiatrisk klinik i Køge og desuden distriktspsykiatri i Roskilde og Greve/Køge samt opus team til psykosebehandling. Ud over regionsfunktion for Angst og Personlighedsforstyrrelser har Psykiatrien Øst regionsfunktion for skizofreni.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS). Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt hvor

 • Overlægen vil indgå i en 13-skiftet vagt med rådighed fra bolig ved geografien i Køge samt delvagt 9-15 i weekender ved geografien i Roskilde.

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning.

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • At du har en psykoterapeutisk uddannelse og erfaring
 • At du har erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige god med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse
 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives. Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen, 23 44 66 21  eller overlæge Michael Schmidt, 24 96 46 44.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst her.

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS indgåede overenskomster.  

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Samtaler afholdes løbende

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks nyeste og mest moderne sygehus, der samtidig også er det største af sin art i nyere tid herhjemme. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer inden for arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.