Jobbet "Sygeplejerske med souscheffunktion til psykiatrisk sengeafsnit Ø1, Psykiatrien Øst, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Kunne du tænke dig nye kompetencer?

Spændende stilling med mulighed for erhvervelse af lederkompetencer som souschef.

Vil du samarbejde med en tværfagligt personalegruppe og arbejde med mennesker med psykiske lidelser.

Afsnit Ø1 i Roskilde søger sygeplejerske med souschef-funktion. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Der må påregnes enkelte vagter samt vagt som udgangspunkt hver 4. weekend.

Afsnit Ø1 er et integreret afsnit, der varetager plejen og behandlingen af tilsammen 28 patienter fordelt på to etager med hver 14 patienter.  Vi behandler patienter inden for alle diagnosegrupper. En del af patienterne tilbydes opfølgning efter indlæggelse i vores ambulante regi. Hos os er patienten og dennes netværk i centrum og vi har et tæt samarbejde med alle kommuner mhp. socialpsykiatrisk opfølgning efter indlæggelse.

Der er tale om et afsnit med mulighed for høj skærmning – dvs. at vi altid har ”låste døre”. Der indlægges ligeledes patienter i åbent regi.

Medarbejdergruppen er en tværfaglig sammensat gruppe bestående af læger, specialpsykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, lægesekretærer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Alle har bred psykiatrisk erfaring og arbejder i det daglige med stor fleksibilitet, lyst til nye udfordringer og læring samt med fokus på et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

I afsnittet arbejder vi målrettet med at nedbringe tvang i psykiatrien. Dette gør vi blandt andet ved at optimere patientens muligheder for aktiviteter og motion.

Vi kan tilbyde

En stilling med mulighed for at tilegne sin ledelsesmæssige kompetencer i kombination med administrative og kliniske opgaver.

En udfordrende og varieret arbejdsdag og –uge med mulighed for at påvirke såvel egen funktion som den faglige udvikling i afsnittet i tæt samarbejde med afsnitsledelsen.

Der vil være tæt samarbejde mellem afd. Sygepl. og Souschef.

Vi prioriterer arbejdsmiljø, sikkerhed og tryghed i hverdagen.

Det forventer vi af dig

  • Du skal være uddannet sygeplejerske og have flere års erfaring fra hospitalspsykiatrien
  • Du er med til at prioritere opgaver og ressourcer
  • Du skal være stabil, robust som person og have talent for respektfuld kommunikation – og så skal du kunne se muligheder fremfor begrænsning
  • Du er fagligt velfunderet, du er tydelig, dit refleksionsniveau er højt og du har lyst til at udvikle dine ledelseskompetencer
  • Lyst til at indgå i arbejdet omkring arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Kunne bevare overblikket i akutte situationer
  • Vil medvirke til udvikling af kvalitet og læringsmiljø

Vi forventer tæt og loyalt samarbejde med afsnitsledelsen omkring opgaven. Du vil blive grundigt introduceret heri.  Stillingen er ny i afsnittet, vil der være rig mulighed for at påvirke og udvikle denne funktion til gavn for opgaveløsningen.

Mangler du oplysninger om stillingen

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen og måske et uforpligtende besøg i vores afsnit, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen, 20 58 68 95.

Vi har brug for at kunne kontakte to referencer i det tilfælde, hvor vi påtænker ansættelse.

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.