Jobbet "Overlæge til Psykiatrien Syd, Psykiatrisk klinik Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ramsherred 1, 1. sal, 4700 Næstved

Dit næste skridt

 

Psykiatrien Syd søger speciallæge til Psykiatrisk klinik

Klinikken er en del af Psykiatrien Syd, hvor sengeafdelingen er beliggende i Vordingborg. Sengeafdelingen har 70 sengepladser, heraf 10 i PAM samt tre brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau.

Derudover har afdelingen distriktspsykiatri i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster samt Maribo.

Psykiatrisk klinik er centralt beliggende tæt på stationen i Næstved.

Psykiatrisk klinik modtager patienter i alderen 18-72 år og varetager primært udredning, diagnostisk, visitation og behandling af patienter med ikke psykotiske lidelser.

Psykiatrisk klinik tilbyder pakkeforløb inden for angst, depression, PTSD, ADHD, OCD, belastningsreaktioner samt personlighedsforstyrrelser. Derudover er der mulighed for individuelt tilrettelagte behandlingsforløb.

Klinikken arbejder tværfagligt, hvorfor medarbejderne udover speciallæger består af psykologer, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Alt i alt er der ca. 15 medarbejdere i klinikken

Da vi ligger knap 100 km fra København, kan vi have vanskeligheder med at rekruttere speciallæger. Det betyder, at vi har stort fokus på udviklingen af afdelingen, og at vi har mod til at tænke anderledes, når vi skal finde løsninger.

Vi arbejder tværfagligt og har fokus på optimal ressource­udnyttelse, hvorfor vi arbejder målrettet på, at inkludere specialpsykologer i behandlingen af patienterne.

Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillings­parat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgavevaretagelsen.

Der hersker en faglig stolthed og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab, hvilket har stor betydning i forhold til arbejds­miljøet. Vi har ligeledes stort fokus på uddannelsen af vores kommende kolleger, se evt

Beskrivelse af stillingen

Behandlingsansvarlig for klinikkens patienter samt ansvarlig for de psykiatrifaglige lægelige vurderinger ift. udredning, behandling, diagnostik samt visitation.

Ansvarlig for at skabe høj kvalitet i diagnostik og behandling.

Medansvarlig ift. at skabe et godt arbejdsmiljø samt sikre inddragelse af det tværfaglige team i behandlingen.

Klinikken modtager ca. 45-50 ny henviste patienter om måne­den, hvorfor vi har fokus på hensigtsmæssige arbejdsgange. Vi overholder udrednings- og behandlingsgarantien.

Stillingen er på fuld tid, men såfremt ansøger ønsker det, kan der aftales nedsat tid. Der er mulighed for at indgå i bagvagts-funktion.

Rig mulighed for faglig udvikling, herunder er der mulighed for lederuddannelse, såfremt ansøger på sigt er interesseret i afsnitsledelse.

Den ideelle kandidat har gode samarbejdsevner, evne til at bevarer overblikket samt arbejde struktureret med udredning og pakkeforløb.

Terapeutiske kompetencer vil være at foretrække.

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer inden for de syv lægeroller.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller teamoverlæge Dorte Andersson.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks nyeste og mest moderne sygehus, der samtidig også er det største af sin art i nyere tid herhjemme. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer inden for arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.