Jobbet "Reservelæge (intro-stilling) ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet, Blegdamsvej-matriklen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En 1-årig stilling som reservelæge ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet, Blegdamsvej er ledig til besættelse per 1. februar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er enkeltstillingsklassificeret (stillingsnr. 1301161-61-i-1) som introduktionsstilling til specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. 
 
Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver 
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET varetager et bredt spektrum af nuklearmedicinske undersøgelser, klinisk fysiologiske undersøgelser og behandlinger med radionuklider. Desuden er der en stor forskningsaktivitet indenfor de fleste specialeområder. Klinikken modtager patienter fra hele Danmark, Færøerne, Grønland og fra udlandet. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem YL og Danske Regioner. 
 
Vagt  
Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse eller udetjeneste. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Lotte Hahn Enevoldsen, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Blegdamsvej, tlf. 3545 8269 / lotte.hahn.enevoldsen.01@regionh.dk.  
 
Ansøgningsfrist er mandag den 11. december 2017. 
 
Ansøgningen vedhæftes CV, relevante oplysninger samt autorisation og sendes via linket i opslaget. 
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.