Jobbet "Beskrivende radiograf til Radiologisk Afdeling, Slagelse og Næstved sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi søger en beskrivende radiograf med speciale i det perifere skelet til en fuldtidsstilling på Radiologisk Afdeling, Næstved og Slagelse sygehuse.

Din kommende arbejdsplads

Radiologisk Afdeling er en del af Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR). Afdelingen råder over fem MR-scannere, fem CT-scannere, seks UL rum og otte røntgenrum. Årligt udføres ca. 235.000 undersøgelser årligt, fordelt på alle modaliteter heraf ca. 70.000 konventionelle muskuskeletale røntgenundersøgelser.

Næstved Sygehus er et specialsygehus med mange onkologiske patienter. Slagelse Sygehus er et akut sygehus, og Ringsted Sygehus varetager den regional mamma radiologiske funktion. De to radiologiske afdelinger på Næstved og Slagelse sygehuse er administrativt sammenlagt til en samlet enhed under én afdelingsledelse og har et tæt samarbejde, men fungerer i hverdagen som to adskilte enheder. I tillæg varetager afdelingen de lægelige aspekter af non-mammo CT, MR og konventionel radiologi for radiologisk afdeling i Ringsted.

Vores nye kollega

I afdelingen er der allerede ansat to beskrivende radiografer; kollegaer som du kan støtte dig til og indgå faglig sparring med. Vi glæder os til at modtage din ansøgning såfremt du

  • Er autoriseret beskrivende radiograf i det perifere skelet?
  • Har været beskrivende radiograf i minimum to år?

Arbejdsopgaver

  • Beskrivelse af ambulante og akutte undersøgelser
  • Afholdelse af ortopædkirurgisk skadekonference ugentligt jf. aftale med relevant radiologisk speciallæge.
  • Evt. undervisning af nyt personale (yngre læger og radiografer)
  • Deltage i afdelingens dokumentations-, kvalitetssikrings- og kvalitetsarbejde
  • Udføre kvalitetskontrol,-udvikling og -audit inden for eget funktionsområde

Vi forventer, at du

  • Understøtter det tværprofessionelle samarbejde mellem radiografer og radiologe
  • Er en rigtig god kollega, der kan og vil bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiografiske spektrum Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø psykisk såvel som fysisk og ser værdien i at arbejde tværfagligt

Vi tilbyder

Fastansættelse i Næstved og Slagelse Radiologisk Afdeling som er en dynamisk organisation, hvor de værdier der vægtes, dem der ligger i gode relationer og høj faglighed. Afdelingen arbejder indgående med kvalitet i et fagligt kompetent og professionelt arbejdsmiljø, og lægger vægt på et velfungerende samarbejde præget af god kollegialitet såvel internt i afdelingen som ift. vore samarbejdspartnere i og uden for sygehuset. Sygehuset har et formuleret samlet kvalitetsparadigme baseret på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og DSR. Vagtdeltagelse kan forhandles.

Yderligere oplysninger om stillingen og/eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til

Ledende overlæge Carsten Sloth, 45 40 33 02 65, cslo@regionsjaelland.dk

Ledende oversygeplejerske Jonna Bryld, 45 23 37 06 59, jbry@regionsjaelland.dk

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave