Jobbet "Erfaren Sundhedsassistent søges til vores bygd, Alluitsup Paa " er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Erfaren Sundhedsassistent søges til vores bygd, Alluitsup Paa med cirka 220 indbyggere med start pr 1. januar 2018 eller snarest efter aftale.

Du vil komme fra 1. januar 2018 starte op i et introduktionsforløb på regionssygehuset i Qaqortoq. Regionssygehuset.  Alluistup Paa er en bygd med cirka 220 indbyggere og hører som Sygeplejestation ind under Regionssygehuset i Qaqortoq.

 

Vi kan tilbyde et job, hvor du:

  • Får mulighed for at arbejde inden for et bredt fagligt spektrum
  • Et meget selvstændigt og udfordrende job.
  • Får tid til den enkelte patient

 

Vi forventer, at du:

  • Har nogle års erfaring inden for klinikken (skadestue, en klar fordel )
  • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • Er omstillingsparat
  • Kan arbejde selvstændigt

 

Ved en fastansættelse, vil der være et forløb, hvor du som sundhedsassistent, kommer ind og arbejder på regionssygehuset hvert halve år, så du på den måde, vil blive en meget synlig kollega og få de nyeste inputs.  Forløbet vil vare af en måneds varighed.

 

Arbejdet på sygeplejestationen er meget alsidigt, der er oftest tid til at tage vare omkring hele patientens situation. Der er åbent for patientkonsultationer indtil klokken 13, hvorefter at der er diverse hjemmebesøg samt medicin ophældninger, som skal varetages.

Du vil arbejde sammen med vores bygdemedhjælper, som har arbejdet i mange år på sygeplejestationen, som også fungerer som tolk, derud over vil du have tæt kontakt med vores faste sygeplejerske i Qaqortoq.

 

Læs om kommunen på www.kujalleq.gl.  Bygden ligger omgivet af de smukkeste fjelde og med kort sejltur til de varme kilder.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler.  Der er et dejligt lille hus tilknyttet stillingen. Ring på 00299 64 22 11 eller skriv om boligen til regionsdriftsleder Søren Svenningsen på mail sosv@peqqik.gl

 

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år, mængden af arbejdsgiverbetalt flytning afhænger af familiestørrelsen. Fra bopælen til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

 

Ansøgningsfrist den 15. december 2017

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201711448)

 

KONTAKT

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske i Qaqortoq, Inge Kolby Pedersen på tlf. +299 64 22 11 alternativt via mail; IKC@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller via mail: AQQJ@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.