Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Perioperativt afsnit på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Bliver du motiveret af at arbejde sammen med dygtige opvågningssygeplejersker – og har du mod på at lede, udvikle faget og samarbejdet  
 
 - så vil vi gerne have dig som afdelingssygeplejerske og ledelseskollega 
 
Her vil dine opgaver være: 
 • at lede afsnittet i samarbejde med den afsnitsansvarlige overlæge 
 • at sikre det gode patientforløb for den perioperative patient 
 • at sikre den højest mulige patient oplevede kvalitet 
 • at sikre et højt fagprofessionelt læringsniveau  
 
Vi tilbyder dig: 
 • et afsnit af engagerede, dygtige sygeplejersker der er motiverede for at udvikle faget 
 • et tæt samarbejde med anæstesiafsnittet og de kirurgiske afdelinger om gode sikre patientforløb 
 • et afsnit der arbejder med at inddrage og forstå patienternes perspektiv  
 • et velfungerede uddannelsesmiljø for studerende og kursister 
 • god kollegasparring med den kliniske sygeplejespecialist og afdelingens ledergruppe 
 
Om Anæstesiologisk Afdeling Z 
Perioperativt afsnit er en del af Anæstesiologisk afd. Z, der består af Anæstesiafsnit, Intensiv Terapiafsnit, Sterilfunktion, Akutlægebil, Smerteklinik, Giftlinjen samt vores Anæstesi/opvågningsafsnit på Frederiksberg Hospital. 
 
Om Perioperativt afsnit POA 
Afdelingssygeplejersken indgår i afsnitsledelse med en overlæge og er en del af afdelingens ledergruppe. Afsnittet har tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist og personalet udgøres af 26 sygeplejersker med forskellig anciennitet. Endvidere har afdelingssygeplejersken ledelsesansvaret for 2 sygeplejersker i Smerteklinikken. 
 
Perioperativt afsnit modtager hovedsageligt patienter til opvågningsforløb efter anæstesi/kirurgi fra hospitalets kirurgiske specialer og kan i den forbindelse have 1-2 intermediære kirurgiske patienter. Derudover modtages patienter til anlæggelse af perifere nerveblokader, ECT – behandling, CVK, epiduralkatheter, samt til præoperativ optimering  
 
Vores døgnåbne afsnit har plads til 12 patienter. Derudover har vi 4 opvågningspladser i intensivafsnittet, samt en blokstue med 6 sengepladser.  
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske der: 
 • har erfaring indenfor opvågningsspecialet eller har specialuddannelsen i anæstesi eller intensiv sygepleje 
 • har relevant lederuddannelse  
 • har erfaring med god ledelse og kan styre økonomi og aktivitet
 • har en tydelig lederprofil med evne til at tydeliggøre mål og retning både kortsigtet og langsigtet, herunder specielt den faglige udvikling for afsnittet. 
 • er dialogskabende og anerkendende i sin ledelsesstil både i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere 
 
Vi forventer at du som afdelingssygeplejerske bidrager til at skabe en kultur, der bygger på høj faglighed, respekt, nærvær og professionalisme. 
Vi ønsker at arbejde evidensbaseret og samarbejder om at skabe de bedst mulige patientforløb på tværs af eksisterende organisatoriske enheder.  
 
Hvis du har mod på at søge stillingen og ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte ledende oversygeplejerske Charlotte Wegmann, tlf: 2478 6406 eller mail: cweg0002@bbh.regionh.dk. 
 
Du er også velkommen til at aftale et uforpligtende besøg.                                           
 
Ansøgningsfrist den 14. december kl. 12. 
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtale den 19. december 2017.