Jobbet "Neurologi, overlæge/afdelingslæge" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Stilling som overlæge / afdelingslæge i neurologi 
Ved Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød, er en stilling som overlæge / afdelingslæge ledig til besættelse pr. 01.02.18 eller snarest derefter.  
 
Ansøgeren har bred klinisk neurologisk erfaring, gerne ekspertise indenfor et af specialets større sygdomsområder som multipel sklerose eller apopleksi samt interesse for akut neurologi. Vi forventer at du bidrager til den faglige udvikling i det kliniske arbejde og derudover engagerer dig i afdelingens præ- og postgraduate uddannelsesfunktioner. Der er gode muligheder for personlig efter- og videreuddannelse både klinisk og ledelsesmæssigt.  
Patienterne repræsenterer hele det brede neurologiske område både akut og elektivt.  
Afdelingen varetager de neurologiske hospitalsopgaver for planlægningsområde Nord. Der er 3 sengeafsnit med tilsammen 60 senge, hvoraf ét er dedikeret akutte apopleksipatienter. Neurorehabilitering foregår som en integreret del af patientforløbene fra første indlæggelsesdag, men længerevarende neurorehabiliteringsforløb varetages på vores afsnit på Frederikssund Hospital.  Endvidere egen neuropsykologfunktion, logopæd samt neurofysiologisk afsnit som udefunktion fra Rigshospitalet.  
Nordsjællands Hospital er ét af Region Hovedstadens 4 akutte områdehospitaler og har et optageområde på ca. 315.000 indbyggere. Indenfor det neurologiske speciale, varetages regionsfunktioner i samarbejde med Rigshospitalet indenfor demens, multipel sklerose og neurorehabilitering af patienter med apopleksi. 2. linjebehandling af MS-patienter med bopæl i planområde Nord etableres således i første kvartal 2018.  
De ambulante funktioner er opdelt i specialambulatorier for epilepsi, multipel sklerose, hjernetumorer, demens, apopleksi samt et blandet forundersøgelses- og efterambulatorium. Til hvert specialambulatorium er knyttet flere speciallæger med særlig ekspertise/interesse indenfor området.  
Afdelingen ønsker en styrkelse af forskningsindsatsen udover igangværende forskningsprojekter indenfor apopleksi-, hjernekræft-, demens- og skleroseområderne. Ansøgere med ønske om, at bidrage til eksisterende eller at etablere egne kliniske forskningsprojekter i afdelingen vil kunne regne med afdelingsledelsens støtte hertil. 
Speciallægen indgår i bagvagtslaget med vagt udenfor tjenestestedet. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FAS / YL. 
Yderligere oplysning og stillingsbeskrivelse ved henvendelse til Kai Jensen, ledende overlæge, dr.med., kai.jensen@regionh.dk
Ansøgere skal i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller.  
Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen, Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød. Ansøgningsfrist 11.12.17