Jobbet "Klinisk vejleder til geriatrisk sengeafsnit i Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Er du vores nye kliniske vejleder? 
Vi søger en sygeplejerske, der har klinisk vejlederuddannelse og gerne med erfaring som klinisk vejleder samt kendskab til sygeplejen til den ældre medicinske patient. 
 
Vi tilbyder dig muligheden for at fortsætte din vejlederkarriere inden for det geriatriske speciale, på geriatrisk sengeafsnit i Glostrup. 
 
Geriatrien behandler patienter med mange medicinske problemstillinger, hvor der er særlig fokus på tværfaglighed og rehabilitering i tæt, dagligt samarbejde med geriatriske læger, terapeuter og social- og sundhedsassistenter samt primær sektor. Der er derfor rig mulighed for at tilegne sig en bred medicinsk/geriatrisk erfaring, hvor også akutte situationer er en del af dagligdagen. 
 
Vi har fokus på et godt studie- og læringsmiljø for de mange sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, vi har i klinisk praksis.  
I afsnittet er der i forvejen ansat 1 klinisk vejleder samt 1 praktikvejleder med ansvar for social- og sundhedsassistentelever.  
Som klinisk vejleder vil du i afsnittet indgå i et team med disse samarbejdspartnere. Samtidig er der et tæt og udviklende samarbejde med de øvrige kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige kliniske underviser i Medicinsk Afdeling.
Derudover arbejder den kliniske underviser tæt sammen med de kliniske undervisere fra Amager og Hvidovre Hospital, hvilket betyder at de studerende får samme fælles undervisningstilbud på tværs af disse hospitaler. Du vil altid kunne søge støtte og sparring i forhold til studie- og læringsmiljøet i afdelingen med den kliniske underviser.  
På vores afsnit uddanner vi p.t. 1., 2. og 6. semester sygeplejestuderende. 
 
Vi tilbyder: 
 • Geriatrisk grundkursus – primo 2018 
 • Et tilrettelagt introduktionsprogram i tæt kontakt med den kliniske vejleder 
 • Et stort fagligt fællesskab, hvor hospitalerne på Amager, i Hvidovre og i 
 • Glostrup har en fælles faglig referenceramme for sygeplejen 
 • En personalegruppe bestående af nye og erfarne sygeplejersker – med respekt for hinandens kompetencer 
 • En stilling på 32 timer, i blandede vagter, med 3 weekender i et 8 ugers rul. Du får stor indflydelse på, hvorledes din administrative tid tilrettelægges og kan forvente - som minimum - 16 timer pr. måned hertil 
 • Deltagelse i afdelingens netværksmøder en gang månedligt for kliniske vejledere, faciliteret af klinisk underviser. 
Vi ønsker at du: 
 • Bidrager til et godt og udviklende læringsmiljø for de studerende/elever 
 • Bidrager til et godt og udviklende samarbejde med vejledere og underviser i afsnittet som i hele afdelingen 
 • Bidrager til at skabe rum for kritisk refleksion samt før-, under- og eftervejledning for studerende  
 • Tager aktiv del i den faglige udvikling i afsnittet 
 • Bidrager til den professionelle omgangstone, med respekt for den geriatriske patient. 
Se strategien for Amager og Hvidovre Hospital: www.dethandleromliv.dk
 
Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Du er velkommen til at komme på besøg og opleve afsnittet, samt få en snak med den kliniske vejleder, der bliver din kommende samarbejdspartner. Hvis dette har interesse, eller der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Camilla Jellesmark 38 63 26 92.
 
Ansøgningsfristen er fredag d. 8. december 2017 kl. 12.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 50 eller efter individuel aftale.