Jobbet "Afdelingslæge, Intern medicin, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Lungemedicin: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Stilling som afdelingslæger er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018

Om Lungemedicinsk afdeling
Afdelingen er organisatorisk tilknyttet Klinik Hjerte-Lunge og er beliggende i Medicinerhuset. Afdelingen består af dagafsnit, ambulatorium og Sengeafsnit og har landsdelsfunktion.

Lungemedicinsk Afdeling undersøger og behandler lungesygdomme på basisniveau, såvel som på højt specialiseret niveau. Der foretages undersøgelse og behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), lungekræft, astma og andre allergiske lidelser, tuberkulose, lungebetændelse, lungefibrose mv.

Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse. Den ambulante aktivitet er omfattende. Afdelingen anvender de nyeste diagnostiske metoder indenfor lungekræftudredning, som Elektromagnetisk Navigation og EBUS.

Afdelingen indgår i speciallægeuddannelsen på alle specialiserede niveauer og deltager i klinisk undervisning af medicinske studenter. 

Afdelingen er kendt for et godt arbejdsklima, både interkollegialt og med vore samarbejdspartnere.

Den lægelige stabsstruktur består i øjeblikket af 1 ledende overlæge, 6 overlæger, 2 afdelingslæger, 4 læger under hoveduddannelse i medicinske lungesygdomme, 2 læger i introduktionsstilling og 1 læge i turnusstilling samt 4 lægevikarer.

Vi tilbyder
 • Et aktivt område i rivende udvikling med stor lydhørhed overfor udvikling og nye idéer, hvor du kan udvikle dig indenfor dit subspeciale
 • Mulighed for at følge den enkelte patient tæt
 • Eget kursusbudget og kursusdage til deltagelse i relevante videnskabelige møder, kurser og kongresser
 • En afdeling, hvor alle læger deltager i undervisningen af medicinstuderende samt andre kollegaer. Der er et planlagt undervisningsprogram i afdelingen, hvor alle læger bidrager med undervisning
  Kvalifikationer
 • Speciallæge i intern medicin: lungemedicin
 • Bred klinisk erfaring
 • Fleksibilitet og engagement
 • Udviklingsorienteret
 • Samarbejdsevner og respekt for andre
 • God kommunikation
 • Dokumenteret videnskabelig aktivitet
 • Evne til kvalitetsudvikling og faglig udvikling
 • Flexibel og samarbejdsvillig på tværs af faggrupper og specialer
 • Erfaring med præ- og postgraduat undervisning
 • Interesse for uddannelse af yngre læger
Vagtstruktur
Du vil indgå i 8-skiftet bagvagtsrul med rådighedsvagt fra bolig, og det forventes at du deltager i alle lægefunktioner på afdelingen.

Forskning
Afdelingen er forskningsaktiv, og der er forventes deltagelse i projekter under ansættelsen.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger – herunder funktionsbeskrivelse samt afdelingsprofil kan ses via hospitalets hjemmeside http://www.aalborguh.rn.dk eller fås ved henvendelse til ledende overlæge Carl Nielsen, e-mail: can@rn.dk eller telefon 97664732
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2

I henhold til Region Nordjyllands retningslinjer vil der blive indhentet referencer efter ansøgers samtykke.