Jobbet "Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup søger psykolog til nynormeret stilling på B291, Ambulatorium for små børn." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 2 afdelinger; en døgnafdeling og en ambulatorieafdeling. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.  
 
Afsnittet for små børn varetager udredning og behandling af børn i alderen 3-7 år, og har både almene og højt specialiserede funktioner. Aktuelt ønskes en fuldtidsstilling besat.   
 
Jobbet  
 
Psykologen vil indgå med reference til afsnittets overlæge som sagsansvarlig i et tværfagligt team.
Psykologen forventes at bidrage til løsning af følgende opgaver:  
 • psykologisk og psykiatrisk udredning/testning  
 • behandling herunder evt. psykoterapi  
 • undervisning af børn og familier, bl.a. i form af forældregruppe  
 • netværkssamarbejde  
 • supervision af egen og andre faggrupper  
Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside: www.buc-regionh.dk  
 
Vi tilbyder   
 • velfungerende tværfagligt samarbejde  
 • varierede arbejdsopgaver  
 • engagerede kolleger og et godt kollegialt arbejdsmiljø  
 • supervision  
 • faglig udvikling  
 • udviklingsarbejde f.eks. behandlingspakker til småbørn med neuropsykiatriske lidelser   
Vi forventer, at du har  
 • autorisation  
 • gerne specialistuddannelse  
 • erfaring med børn og psykiatri  
 • gode samarbejdsevner  
Ansættelsesvilkår  
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat pr. 1. februar 2018  .
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Ansøgningsprocedure
 
Ansøgning sker elektronisk. Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk. Følg nedenstående link.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnittets  overlæge Lill Brynildsen tlf.3864 0560 eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg, mail:  marianne.skydsbjerg@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist onsdag den 13. december kl. 8.00  
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 18. december 2017 om formiddagen.  
 
OBS! Indkaldelse sker elektronisk.  .   
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Afdeling Glostrup  
Nordre Ringvej 69  
2600 Glostrup