Jobbet "Social- og sundhedsassistent til vikariat i Affektivt Sengeafsnit, Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Social- og sundhedsassistent til vikariat i Affektivt Sengeafsnit, Odense. 
Affektivt Sengeafsnit P202 i Odense søger fra d. 1. februar social- og sundhedsassistent med en gennemsnitlig arbejdsuge på 32 timer i blandede vagter. Vikariatet løber fra d. 1/2-18 til d. 1/9-18. 
 
Vi tilstræber weekend vagter hver 4. uge, men der må påregnes yderligere weekendvagter ved ferie og sygdom. 
 
Hvem er vi? 
Psykiatrisk Afdeling Odense har 96 sengepladser samt en stor akutfunktion. Til afdelingen er tilknyttet lokalpsykiatri med både almene og specialiserede teams. 
 
Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings-og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i. 
 
P202 er et sengeafsnit med plads til 16 indlagte. Afsnittet har regionsfunktion inden for det affektive speciale og behandler således patienter med både uni – og bipolære lidelser. Men også patienter med andre psykiatriske diagnoser indlægges i P202. 
 
Vi arbejder såvel individuelt som i grupper med den kognitive indfaldsvinkel som omdrejningspunkt. 
Personalet er tværfagligt sammensat og består af sekretærer, læger, psykolog, ergoterapeut, socialrådgiver, social-og sundhedsassistenter, plejere samt sygeplejersker i et tæt og engageret samarbejde. 
Afsnittet har uddannelsesfunktion for alle ovenstående faggrupper og har i gennemsnit 7-9 personer under uddannelse. 
 
I afsnit P202 lægger vi blandt andet vægt på: 
 • Et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø 
 • Det gode tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere 
 • Et godt læringsmiljø med mulighed for at udvikle psykiatrisk sygepleje 
 • Inddragelse af patienter og pårørende 
Vi forventer, at du 
 • Er troværdig og besidder evnen til at skabe tillid 
 • Er selvstændig, åben og direkte i din kommunikation 
 • Har veludviklet lytteevne og situationsfornemmelse 
 • Tager ansvar og kan skabe overblik 
 • Er robust og stabil 
 • Kan indgå aftaler og overholde trufne beslutninger 
 • Deltager aktivt i uddannelse af elever og studerende 
 • Deltager i den fælles alarmforpligtigelse. 
Vi ser gerne, at du 
 • Har erfaring fra psykiatrien 
 • Har erfaring fra somatikken 
 • Eventuelt vejleder erfaring 
Vi kan tilbyde: 
 • Mange selvstændige og udfordrende opgaver 
 • En god arbejdsplads med fokus på det psykiske arbejdsmiljø 
 • Introduktionsprogram tilrettelagt efter behov med mentorordning 
 • Introduktion til kognitive behandlingsformer 
 • Årlig temadag 
 • Supervision ved psykolog 
 
Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Lone Meibom tlf: 61 65 86 40 
Du kan læse mere på www.psykiatrienisyddanmark.dk  
 
Ansøgningsfrist:                  14/12 
Ansættelsessamtaler:         18/12 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.