Jobbet "Vil du udvikle den psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Dit næste skridt

Er du interesseret i at udvikle den psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri? En udvikling som tager udgangspunkt i den kliniske hverdag? Vi har enheden som kan løfte denne opgave med den rette leder.

Vi søger en leder til Forskningsenhed og Kompetencecentret i Psykoterapi (FKP). Forskningsenheden og Kompetencecentret understøtter udviklingen gennem faglighed, forskning og kompetencer i psykoterapi for hele Region Hovedstadens Psykiatri (RHP). Lederen skal støtte og stimulere denne udvikling. Det er del af en større satsning i psykiatrien i Region Hovedstaden med opmærksomhed på faglige udvikling og faglige kvalitetsmål.

Forskningsenheden og Kompetencecentret består dels af et sekretariat som varetager web-baseret effektmåling til alle patienter i psykoterapeutisk behandling, dels en forskningsenhed med kliniknær forskning, dels et kompetencecenter, der vejleder og understøtter den psykoterapeutiske behandling og varetager kompetenceudvikling indenfor det psykoterapeutiske område. Den fremtidige leder skal stå for den fortsatte udvikling af disse områder.   

Forskning og Kompetencecentret i Psykoterapi er organisatorisk placeret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Du refererer til centerchefen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

Der er aktuelt 7 fuldtidsansatte i Forskning og Kompetencecentret samt en række deltidsansatte. Du skal som leder stå for personaleledelsen af denne gruppe medarbejdere. Du skal varetage driftsledelsen af enhedens projekter gennem brug af forbedringsmetoder. I samspil med medarbejdere, de psykoterapeutiske klinikker og centerchefen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård skal du sikre og udvikle den psykoterapeutiske behandling i RHP. Du skal understøtte den konkrete forskning som foregår og udvikle samarbejdet med universitetsmiljøet.

Vi ønsker en person med en relevant akademisk grunduddannelse i forhold til det faglige arbejde på FKP, gerne forskeruddannelse i form af ph.d. Du må gerne have ledererfaring og kende til projektledelse og driftsstyring. Kendskab til psykiatrien er en fordel.

Men først og fremmest ønsker vi en person som kan se mulighederne og visionen i denne stilling. En person, som forstår hvor central en opgave dette er for psykiatrien og har evnen til at udtrykke dette og kan motivere og bevæge sine medarbejdere og omgivelser i denne retning.    

Dine kompetencer

 • Relevant akademisk grunduddannelse i forhold til det faglige arbejde på FKP, gerne forskeruddannelse i form af ph.d.

 • Gerne ledererfaring og kendskab til projektledelse og driftsstyring

 • Gerne erfaring med psykoterapeutisk behandling fagligt og udviklingsmæssigt

 • Gerne kendskab til psykiatrien

 • Samarbejdsevner og gennemslagskraft

 • God kommunikator også visuelt

 • Systematisk, problemløsningsorienteret

 • Kan stå fast og tage konflikterne, når det er nødvendigt

 • Løsningsorienteret, samtænke fagligheder  

Dine arbejdsopgaver

 • Sætte relevante mål og lede udviklingen af FKP for at sikre og udvikle den psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri

 • Understøtte en sammenhængende organisation og skabe synergi mellem de forskellige dele af FKP

 • Fastholde FKP som del af Psykoterapeutisk Center Stolpegård, samtidig med, at FKP er en del af RHP 

 • Understøtte og udvikle den psykoterapeutiske forskning knyttet til FKP, som tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige udfordringer

 • Sikre effektiv målopfyldelse og ressourceudnyttelse gennem en kultur med løbende forbedringer, driftsmålstyring og involvering med samarbejdspartnere

 • Skabe trivsel og godt arbejdsmiljø via åbenhed og tillid og håndtere konflikter rettidigt

 • Afgrænse, prioritere og eksekvere med afsæt i overordnede strategier og oversætte strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne

 • Give input og feedback opad til strategiformuleringen

 • Involvere medarbejderne i ovenstående arbejde gennem ledelse af møder, undervisning og supervision  

Stolpegård tilbyder

 • En central rolle i den fortsatte udvikling af psykoterapeutisk behandling i psykiatrien

 • Fokus på kvalitet, faglig udvikling og forskning indenfor det psykoterapeutiske område

 • En spændende arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder

 • Et innovativt team med et stort udviklingspotentiale, hvor du har mulighed for at sætte dit præg

Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er opdelt i 3 ambulante afsnit og en Forskningsenhed og Kompetencecenter for psykoterapi. Der er et ambulatorium for angst og traumerelaterede lidelser, et ambulatorium for personlighedsforstyrrelser og et ambulatorium for psykoterapeutisk udvikling, hvor fokus aktuelt er ikke-psykotiske patienter med en dobbeltdiagnose og et psykoterapeutisk behandlingsbehov.

Opgaverne består i udredning, behandling og psykosocial rehabilitering. Der arbejdes ud fra forskellige referencerammer: kognitiv adfærdsterapeutisk, psykodynamisk, mentaliseringsbaseret og systemisk/narrativ.

Yderligere oplysninger om centret på www.psykiatri-stolpegaard.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos centerchef Per Sørensen, tlf.: 38 64 53 11; per.soerensen@regionh.dk

Ansøgningsfrist: 11. december 17

Ansættelsessamtaler: 13. og 14. december 17