Jobbet "Lægesekretær i 1 års vikariat til delestilling mellem Karkirurgi og Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Karkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
1 stilling som vikar for lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgi og Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest herefter, og frem til 31.12.2018. 
Stillingen er på 30-37 timer pr. uge 
 
Om stillingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os.
Der er for afdelingernes i alt henholdsvis 7 og 8 sekretærerne udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har lukkedage til henholdsvis kl. 15.30 og kl. 16.00 ugentligt. Hovedfunktionen i stillingen er skrivning af alle former for notater for de to afdelinger ud fra en fordelingsnøgle.
 
Vi søger en kollega, som
 • Er uddannet lægesekretær.
 • Er i besiddelse af imødekommenhed, empati og engagement.
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer.
 • Kan modtage og formidle ofte mange beskeder.
 • Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale.
 • Trives med en stor kontaktflade. 
Vi tilbyder
 • Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, hvor to dage aldrig er ens.
 • Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor.
 • Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar.
 • Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum. 
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om afdelingen
Hvem er vi?
Karkirurgi og Urinvejskirurgi består af en sengeafdeling, et sekretariat og et ambulatorium, og begge afdelinger er organisatorisk en del af det kirurgiske fællesskab.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, karkirurgi og Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 7844 5203, mette.olesen@viborg.rm.dk.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 10. december 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 51.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale