Jobbet "Psykiatrisk Center Glostrup søger afdelingssygeplejerske til specialiseret rehabiliteringsafsnit 804" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Afsnittet, som har regionsfunktion, modtager patienter med diagnoser inden for det skizofrene spektrum fra hele RHP, som har motivation og behov for specialiseret rehabilitering under indlæggelse. Der arbejdes med forbedring af funktionsniveau, udredning af boligforhold og tilknytning til arbejdsmarkedet, medicinændringer/justering og etablering/genetablering af netværk. Aktuelt har afsnittet plads til 11 patienter, men det forventes, at afsnittet i løbet af foråret 2018 flytter til andre lokaler med plads til 13 patienter. 
 
I 2018-2020 deltager afsnittet endvidere i ”medicinfrit projekt”; ”Medicinnedtrapning hos skizofrenipatienter”, hvor patienterne bl.a. skal tilbydes et intensivt uddannelsesforløb i form af internatkurser og ambulant behandling, og hvor de har en case-manager (kontaktperson) med basis i afsnittet. Som afdelingssygeplejerske er du en del af det tværfaglige samarbejde og vil have et tæt samarbejde med afsnittets overlæge. Du kommer til at indgå i samarbejdet i afdelingssygeplejerskegruppen og den samlede ledergruppe på tværs af centeret og i det faglige fællesskab. Da afdelingssygeplejersken er en central person i afsnittet, vil du også være involveret i projektet. 
 
PC Glostrup har de seneste år arbejdet på at sikre en forbedringskultur med lean som metode, og det er en proces, som alle ledere på centeret tager del i. Centeret har særlig fokus på diagnostik og vægter faglige områder som psykopatologi og recovery højt. 
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske, som 
 • Gerne har ledelseserfaring  -  er tydelig og nærværende som leder og formår at lede gennem forandringer 
 • Er god til at kommunikere og har en anerkendende tilgang til ledelse 
 • Involverer personalet i processer og beslutninger af betydning for afsnittet, forstår at fastholde afsnittets kvaliteter og samtidig kan præge afsnittet med et nyt perspektiv og god energi 
 • Prioriterer et godt arbejdsmiljø 
 • Ser det som en selvfølge at økonomien for afsnittet er en del af ledelsesopgaven 
 • Indgår som sparringspartner i det tværfaglige team i forhold til det kliniske arbejde 
 • Kan skabe overblik, struktur og muligheder for medarbejderne 
 • Ser sig selv som en del af et helt center  
 • Gerne har psykiatrisk erfaring  
 • Gerne interesse eller erfaring med projekter 
Vi tilbyder dig 
 • En engageret og visionær personalegruppe, som gerne tager aktivt del i udviklingen 
 • Tæt samarbejde med afsnittets overlæge 
 • Stor indflydelse og mulighed for at præge afsnittets udvikling samt udvikling på tværs i centeret 
 • Et godt kollegialt netværk på tværs i ledergruppen 
 • En spændende udviklingsmulighed inden for et vigtigt felt med rehabilitering og udvikling af behandling for en vigtig patientgruppe 
 • Et individuelt introduktionsforløb for ledere tilrettelagt både på centerniveau og i RHP. 
 • En mentor i form af en erfaren afdelingssygeplejerske  
Stillingen er til besættelse: 1. februar 2018 
Ansøgningsfrist: 14. december 2017 kl. 8.00 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag formiddag den 19.12.2017  
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingschef Kirsten Tofterup, telefon 3864 5557 eller mobil 30587797 
 
Hvem er vi?   
Psykiatrisk Center Glostrup fusionerede mellem PC Hvidovre og PC Glostrup 1. februar 2016 og er nu et af de største psykiatriske centre i Region Hovedstaden med over 800 medarbejdere og et optageområde fordelt på 9 kommuner med over 300.000 borgere. Vi har en døgnåben psykiatrisk akutmodtagelse, en bred vifte af både døgnafsnit og ambulante enheder, almen og specialiseret psykiatri fordelt på fem matrikler. Endelig har vi en stor internationalt anerkendt forskningsenhed med 3 professorater, og er en del af Københavns Universitetshospital.    
Du kan læse mere om, hvordan det er at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 
 
Centerets vision er, at skabe sammenhæng i patientforløbene med udgangspunkt i patientens oplevelse og levevilkår, med vægt på at skabe håb under sygdomsforløb sammen med patienterne og deres pårørende.