Jobbet "En 1-årig introduktionsstilling ledig i intern medicin ved Nefrologisk klinik P/PE og Kardiologisk klinik B" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En 1-årig introduktionsstilling med uddannelsesprogram og 6 måneders ansættelse ved klinik P/PE (nefrologi og endokrinologi) og 6 måneders ansættelse ved Klinik B (kardiologi) er ledig til besættelse pr. 01.02.2018, 37 t/uge.   
 
Nefrologisk Klinik P/PE, Abdominalcentret, Rigshospitalet 
Vagttilrettelæggelse: 9 læger i P/PE fællesvagt med 2-holdsdrift både hverdage og weekender.  
 
Dagfunktionen vil væsentligst foregå i Nefrologisk Klinik P, der har behandlingsforpligtelsen i Region Hovedstaden, optageområde ”Byen og dele af Syd”. Det drejer sig om patienter med akut og kronisk nefrologisk behandlingsbehov omfattende: Akut og kronisk dialyse, plasmaferesebehandling samt dialysekrævende forgiftninger. Udredning og behandling af akutte og kroniske nyresygdommme samt svær og/eller renal hypertension. Klinikken er en højt specialiseret enhed, der udover at passe hovedfunktion i nefrologi også varetager specielle nefrologiske sygdomme samt alle akutte nefrologiske sygdomme, nyretransplantation og pædiatrisk nefrologi (specielt dialyse og nyretransplantation).  
Endokrinologisk Klinik PE varetager den medicinske behandling af patienter med hormon- og kirtelsygdomme. Klinikken er en højt specialiseret enhed i grenspecialet endokrinologi og behandler foruden thyreoideasygdomme og diabetes mellitus, hypofyse- og binyresygdomme. Desuden modtager begge klinikker patienter fra Grønland og Færøerne.  
 
 
Kardiologisk Klinik B, Rigshospitalet: 
Vagttilrettelæggelse: 2-holdsdrift hverdage og i weekender.
 
Kardiologisk Klinik B er en kardiologisk specialafdeling, der dækker alle aspekter af diagnostik og behandling af hjertesygdomme. Desuden har afdelingen som den eneste i landet lungetransplantation som specialistområde.  
Klinikkens patientmodtagelse kan opdeles i en lokalfunktion, der omfatter pasning af den medicinske del af Rigshospitalets traumecentervisitation samt en lands- og landsdelsfunktion for en region på godt 1,5 millioner indbyggere omfattende Region Hovedstaden og Region Sjælland.  
Desuden modtages patienter fra Grønland og Færøerne. 
 
 
ANSÆTTELSESVILKÅR: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst indgået mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger. 
 
Eventuelt yderligere oplysninger hos  
Klinikchef, professor, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, tlf. 3545 2135 eller 
Overlæge Matias Lindholm, tlf. 3545 1415. 
 
Alle klinikker hører under Københavns Universitet, er forskningsaktive og deltager i studenterunder- visningen.  
 
Stillingen har stillingsnr. 1301711-01-i-1.
 
Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinjer for indhentelse af børneattester, og det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du har en blank børneattest. 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
 
 
Ansøgningsfrist: 
Send ansøgning og cv via nedenstående link senest: 
Tirsdag den 12. december 2017, kl. 23:59.