Jobbet "Klinisk sygeplejespecialist til gastroenterologisk afdeling, Herlev hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Som støtte til at fremme kvalitet og udvikling i patientforløbene søger afsnit for nedre gastrokirurgi klinisk sygeplejespecialist. 
 
Vi ønsker at øge den sygeplejefaglige kvalitet i forhold til vore komplekse patientforløb, så evidens og faglig udvikling er basis for vores sygepleje. 
 
Vi søger en sygeplejespecialist som: 
  • Kan stå i spidsen for udviklings- og forandringsprocesser 
  • Har gode formidlingsevner, og fungerer som sparing for vore sygeplejersker 
  • Har erfaring i at arbejde evidensbaseret 
  • Kan biddrage til udvikling af sammenhængende patientforløb 
  • Har en uddannelsesbaggrund som på Master- eller Kandidatniveau 
 
Vi er et sengeafsnit som: 
  • Har mange akutte og komplekse sygeplejeopgaver 
  • Har mange unge sygeplejersker 
  • Satser på udvikling af god kirurgisk sygepleje og tilfredse patienter 
  • Har mange tværfaglige samarbejdsrelationer 
 
Skulle ovenstående have vagt din interesse er du velkommen til at sende os en ansøgning senest den 9/12-17. Spørgsmål kan stilles til ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm susanne.dansholm.01@regionh.dk 38689065.