Jobbet "Professorsekretær (lægesekretær)" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgisk Afdeling K

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Lærestolsprofessor - og DMCG-sekretær, 37 timer
Lærestolsprofessoren på Urinvejskirurgisk afdeling mangler en sekretær snarest muligt. Stillingen er en ansættelse med fast arbejdsplads på Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Stillingen er sammensat af to halve stillinger, som består af
 • 18,5 timers fastansættelse som lærestolsprofessorsekretær ved Aarhus Universitet og
 • 18,5 times midlertidig (2-årig) regional ansættelse i forbindelse med DMCG formandsskaber med tilknytning til Regionernes Kliniske Kvalitets Program (RKKP, http://www.rkkp.dk/om-rkkp/).
Du vil blive en del af Urologisk Forskningsenhed, som består af flere forskellige faggrupper (læger, sygeplejersker, bioanalytikere og sekretær) og du får en stor berøringsflade med mange forskellige samarbejdspartnere og interessenter.  Forskningsenheden på Urinvejskirurgisk afdeling har en stor og voksende aktivitet. Der henvises til hjemmesiden for yderligere oplysninger: http://clin.au.dk/forskning/forskningsomraader/laegelige-specialer/urologi/

 
Forventninger
Ingen kan alt - men vi lægger vægt på, at vores nye lærestolsprofessorsekretær har kompetencer og erfaring inden for hovedparten af de nedenstående opgaver. Derfor er din uddannelsesbaggrund ikke den vigtigste - men derimod søger vi en person, som kan matche disse kompetencer
 • samarbejdspartner med evne til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til det aktuelle behov
 • gerne stor og bred erfaring med administrativt arbejde på AU/AUH
 • en robust, selvstændig og handlekraftig person med skarpt overblik
 • kan agere som personlig assistent for vores lærestolsprofessor
 • positiv indstilling til arbejdsopgaver, kolleger og ikke mindst til løbende udvikling og nye opgaver 
Vi tilbyder til gengæld
 • et spændende og alsidigt job i tæt sparring med lærestolsprofessoren og øvrige kolleger i Forskningsenheden – studenter, læger, sygeplejersker og bioanalytikere
 • god oplæring og sparring med afdelingens anden professorsekretær, som du kommer til at dele kontor med – i nye lokaler i Aarhus Universitetshospital i Skejby
 • et job, som du selv kan være med til at sætte dit eget præg på
 • et godt arbejdsmiljø, som vi kontinuerligt arbejder på at fastholde og videreudvikle
 • mulighed for personlig og faglig udvikling 

Opgaver og ansvar
Du er god til selvstændigt at prioritere blandt nedenstående opgaver, har et højt fagligt niveau og har naturligvis et godt humør og stabilt fremmøde. De helt konkrete arbejdsopgaver er f.eks. 
 • at være på forkant med en stor rejse- og mødeaktivitet primært for lærestolsprofessoren
 • administration af forskningsrelateret økonomi for både Aarhus Universitetshospital (AUH) samt Aarhus Universitet (AU)
 • håndtering af mødeaktiviteter (udarbejdelse af dagsorden, referatskrivning, booking af mødelokale m.m.)
 • indberette forskningsaktiviteter til AU
 • forskningsstatistik og internt årsskrift
 • ansvarlig for koordinering af forløb for medicinstuderende i afdelingen
 • planlægning af kongresser, kurser, symposier, møder forsøg m.m. i samarbejde med lærestolsprofessoren og sekretærkollega
 • revision og korrekturlæsning af tekster, undervisningsmateriale, referater, mødeindkaldelser m.m.
 • planlægning og koordinering af opgaver i forbindelse med formandsskab for DUCG (Dansk Urologisk Cancer Gruppe) og DMCG (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper)
 • HR opgaver for såvel AUH som AU - herunder bl.a. administration af ansættelser af ph.d. studerende og forskningsårsstuderende
 • vedligehold af flere hjemmesider (http://ducg.dk/ - http://dmcg.dk/http://clin.au.dk/forskning/laegefaglige-specialer/urologi/)

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Du kan få mere at vide hos lærestolsprofessor Michael Borre tlf. 2961 2713, projektsygeplejerske og daglig leder af Forskningsenheden Susanne Skou Jensen tlf. 7845 2636 eller professorsekretær Lotte Bjerregaard Snabe tlf. 7845 2635. Din daglige arbejdstid aftales med nærmeste leder.
 
Ansøgningsfrist fredag den 29. december 2017, ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 9. januar 2018.

Ansøgning sendes via nedenstående link.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.