Jobbet "Bioanalytiker i vikariat til molekylærpatologisk team, Patologiafdelingen, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 79 A, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Næstved har et ledigt vikariat på 37 timer pr. uge fra 01.01.18 til 31.12.18 med forventet mulighed for forlængelse. 

Har du erfaring inden for patologispecialet, primært med praktisk laboratoriearbejde inden for det molekylære område, og har du lyst til at være en del af vores store samlede Patologiafdeling på Sjællands Universitetshospital, er stillingen måske noget for dig.

Vi ønsker en ny kollega der

 • Har autorisation som bioanalytiker
 • Har erfaring med molekylære analyser
 • Er initiativrig og som arbejder selvstændigt
 • Arbejder kvalitetsbevidst og ansvarsfuldt
 • Er fleksibel og serviceorienteret
 • Er mødestabil
 • Besidder godt humør, gå-på-mod og har gode samarbejdsevner
 • Prioriterer at være en god kollega, som bidrager positivt til afdelingens arbejdsmiljø

Dine opgaver kunne være

 • Præanalytisk arbejde; herunder skæring og selektion af formalinfikseret, paraffinindstøbt væv
 • DNA-/RNA-oprensning fra udstrygninger, blod og formalinfikseret, paraffinindstøbt væv
 • Afhængig af kompetencer deltagelse i relevante molekylære analyser

Oplæring i de molekylære analyser finder sted efter et individuelt tilpasset program.

Der er mulighed for andre funktioner alt efter kompetencer.

Vi tilbyder

Et spændende job i en travl, alsidig og udviklingsorienteret afdeling. Vi har stor grad af medindflydelse, og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi prioriterer faglig og personlig udvikling højt og deltager hvert år med flere faglige præsentationer fra bioanalytikergruppen på internationale kongresser. Vi arbejder desuden på at udvikle relevante interne kurser målrettet afdelingens behov og udbyder i 2018 en række af disse indenfor specialfarvninger, immunhistokemi, molekylære teknikker, posterfremstilling, mental robusthed mm.

Derudover deltager afdelingen i både interne og eksterne forskningssamarbejder, og har en moderne apparaturpark, der løbende udvides og fornyes.

Vi har brødordning, fri kaffe/the ordning og fri adgang til massagestol.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokale aftaler med dbio med mulighed for forhandling af relevante tillæg.

Patologiafdelingens organisering og profil 

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital har afsnit placeret i Roskilde, Næstved og Slagelse.

Den samlede afdeling betjener således alle regionens sygehuse/hospitaler samt praksissektoren og regionens privathospitaler.

Patologiafdelingens afdelingsledelse består af den ledende overbioanalytiker og den ledende overlæge.

Hvert af de tre geografisk adskilte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en eller to ledende bioanalytikere og evt. en overlæge. Patologiafdelingen har ca. 170 ansatte, heraf ca. 95 bioanalytikere/laboranter.

På afsnittet i Næstved ser medarbejderprofilen således ud:

Afsnitsledelsen består af den ledende bioanalytiker og den afsnitsansvarlige overlæge. Der er i alt 31 bioanalytikere/laboranter på afsnittet. Molekylærpatologisk Team, hvor det ledige vikariat er til besættelse, består af 9 bioanalytikere/laboranter, der refererer til en afdelingsbioanalytiker. Til afsnittets øvrige faglige teams er tilknyttet teamledere med fagligt ledelsesansvar.

Molekylærpatologisk team varetager bl.a. følgende

 • Udførelse af rutineanalyser ved forskellige molekylære teknikker; bl.a. konventionel PCR, qPCR, ddPCR og hybridiseringer. Vi producerer ca. 11.500 rutineanalyser pr. år
 • En række forskningsopgaver med lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, bla. ved Nanostringmetoden samt ddPCR-metoder

På nuværende tidspunkt implementeres Next Generation Sequencing (NGS) til rutinebrug ligesom vores forskningsrelaterede opgaver er i stor vækst.

Personalemæssigt refereres til afdelingsbioanalytikeren for molekylærpatologisk team.

Afdelingen deltager aktivt i bioanalytikeruddannelsen, lægesekretæruddannelsen og speciallægeuddannelsen.

Vi forventer at flytte afdelingen til Sjællands Universitetshospital i Køge i 2022. Ved indflytning i Køge udvides laboratoriets åbningstid til kl. ca. 20/21 på hverdage.

Har stillingen din interesse, skal ansøgning og cv samt relevante bilag sendes via linket i stillingsopslaget.

Samtaler 19.12.17

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.