Jobbet "Psykologstilling 15 timer ugentligt til Børn og Unge – socialpædiatrisk team" er udløbet

Region Midtjylland

Børn og Unge

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018.
 
Det socialpædiatriske team i Børn og Unge søger erfaren psykolog til at indgå i et tværfagligt team.

Det socialpædiatriske team er en del af Børn og Unge afsnit 1, hvor der er tilknyttet et fast team af læger og sygeplejersker.

Teamet har et tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist, socialrådgiver, skolelærer og BUC i de enkelte patientforløb. Herudover er teamet tilknyttet Center for Børn udsat for Overgreb, hvor tætte samarbejdspartnere er retsmedicinske læger, kommune, politi og det fælleskommunale Børnehus.
 
Arbejdsfeltet vil indeholde visitering og samtaler med henblik på vurdering og afklaring af, hvilket behandlingstilbud barnet/den unge og familien med socialpædiatriske problemstillinger skal tilbydes. 
 
Det omfatter deltagelse i tværfaglig udredning og behandling af følgende pt. grupper
 • Funktionelle lidelser/belastningsreaktioner
 • Småbørn med spisevanskeligheder
 • Somatisk truede anoreksi ptt.
 • Børn udsat for overgreb
 
Herunder udredning/afdækkende samtaler/screening for psykopatologi (erfaring fra PPR og/eller med børnepsykiatri prioriteres højt).
 
Endvidere deltagelse i udarbejdelse af behandlingsplan
 • tværfaglig drøftelse på konference
 • psykologisk indsats til familierne
 • afholdelse af netværksmøder
 • udarbejdelse af underretning
 
En stor del af arbejdet vil foregå ambulant, men hver anden uge er der indlagt børn i sengeafsnittet med socialpædiatriske problemstillinger. Desuden vil der også være akutte patientforløb. Her deltager psykologen i samtaler med barn/forældre, socialpædiatrisk konference og netværksmøder.  
 
Vi ønsker en psykolog der har
 • erfaring med børn indenfor på børne- og ungeområdet, gerne fra PPR eller børnepsykiatrien
 • erfaring med tværfagligt samarbejde og teamfunktion
 • erfaring med at skrive underretninger
 • erfaring med debriefing af personale i svære patientforløb
 • lyst og evner til at udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet på området
 • lyst til at arbejde kliniknært med børn og familier
 
Vi er en afdeling
 • der stiller store krav til kvalitet og tager afsæt i det faglige, organisatoriske og brugeroplevede område
 • der ser tværfagligt samarbejde og teamfunktion som afsæt for høj kvalitet
 • der har et fælles værdigrundlag for vores professionelle arbejde med børn, unge, forældre og deres netværk.
 
Vi tilbyder
 • et højt fagligt engageret team af professionelle
 • en afdeling, der arbejder ud fra strategier, klare mål og handleplaner
 • en afdeling i stor udvikling, og mulighed for indflydelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midt med tjeneste indtil videre ved Børn og Unge, AUH.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist den 10. december 2017.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 50.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.