Jobbet "BUC Region Hovedstaden, afdeling for ambulante tilbud i Hillerød - reservelæge (introduktionsstilling)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, Afdeling for ambulante tilbud - Hillerød, er en 1-årig stilling som introduktionsreservelæge ledig til besættelse den 1. februar 2018 eller efter aftale.  
 
Jobbet 
Afdelingen består af fem kliniske afsnit og omfatter tre børnepsykiatriske ambulatorier for aldersgruppen 3-13 år (henholdsvis for små og større børn samt et afsnit for udvidet behandling af skolebørn med tilknyttet dagfunktion), et ungdomspsykiatrisk ambulatorium for aldersgruppen 14-17 år og et ambulatorium for hele aldersgruppen på Bornholm. 
 
Afdelingen har ansat 20 læger, heraf 4 introduktions-reservelæger.  
 
Vi tilbyder 
Stillingen er placeret i et af afdelingens ambulatorier i Hillerød. Ansættelsen påtænkes, afhængig af ansøgerens kvalifikationer og uddannelsesmæssige behov, at indeholde såvel børnepsykiatriske som ungdomspsykiatriske elementer. Uddannelsesplanlægningen sker i tæt samarbejde med den afsnitsledende og den uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Afdelingen har formaliseret introduktions- og uddannelsesprogram, herunder tilbydes indledende børne- og ungdomspsykiatrikursus. Til grunduddannelsen i psykoterapi tilbydes teoretisk kursus, ligesom det tilstræbes at tilbyde superviseret terapiforløb. 
 
Vi forventer 
Vi ønsker en engageret, samarbejdsorienteret og fagligt interesseret kollega, der har gennemført den kliniske basisuddannelse. Supplerende erfaring fra klinisk ansættelse, eventuelt i pædiatrien og/eller psykiatrien, vægtes højt. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er vagtfri. 
 
Øvrige løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen ønskes besat den 1. februar 2018 eller efter aftale. 
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer, inden endelig beslutning om ansættelse. 
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgning med CV sendes elektronisk via linket i dette opslag. 
 
Ansøgningsfrist fredag den 15. december 2017. 
 
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 21. eller 22. december 2017.   
 
Ønskes nærmere oplysninger, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Anne Châtillon (mail: anne.chatillon@regionh.dk, tlf.nr. 3864 6603) eller klinkchef Uwe Klahn (mail: ja.uwe.klahn@regionh.dk, tlf.nr. 3864 6507).  
 
Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling for ambulante tilbud.
Adresse: Dyrehavevej 48 
By: 3400 Hillerød  
Telefon: 3864 1000 
Web-adresse: www.buc-regionh.dk