Jobbet "Overlæge i afsnitsledelse, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ndr. Ringvej 69, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Jobbet 
En stilling som overlæge i afsnitsledelse er ledig ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  med funktion ved Ambulatorium for spæd- og småbørn B290. Ambulatoriet har til huse på centrets matrikel i Glostrup.  
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.  
 
Ambulatoriet for spæd- og småbørn udreder og behandler børn i alderen 0-3 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi. B290 er desuden det eneste børnepsykiatriske afsnit i Danmark, der behandler spædbørn og småbørn med en alvorlig spiseforstyrrelse. 
 
Den anden hovedfunktion for B290 er forebyggende behandling af det tidlige forældre-barn forhold hos gravide og kommende forældre med en svær psykisk sygdom til spæd- og småbørn. Denne funktion varetages oftest i patientens eget hjem. 
 
B290 har et udvidet samarbejde med psykiatri, obstetrik og pædiatri. B290 består af et dagafsnit med 6 pladser og 3 ambulante teams med hver deres overlæge som teamleder. 
 
Ambulatoriet deltager i forskningsaktiviteter i tæt samarbejde med centrets Forskningsenhed. B290 deltager i den børne- og ungdomspsykiatriske nationale interessegruppe hvis formål er at udvikle subspecialet. 
 
Ambulatoriet har hele regionen som optageområde.  
 
Afsnittenes medarbejderstab omfatter speciallæger, læger under uddannelse, psykologer, specialpsykolog, ambulatoriesygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver og lægesekretærer. 
 
Afsnittet ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab. 
 
Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. Desuden er afsnittet praktiksted for specialpsykologuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling for Ambulante Tilbud og Afdeling for Døgntilbud. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og kvalitetsudvikling. 
 
Vi tilbyder 
Vi tilbyder en spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
I ambulatoriet arbejdes der på: 
  • den faglige udvikling af spæd- og småbørnspsykiatri mht. diagnosticering og behandling 
  • et højt fagligt miljø, hvor der både undersøges og behandles spæd- og småbørn og den tidlige forældre-barn relation 
  • et dynamisk og velfungerende afsnit med dedicerede medarbejdere, hvor det tværfaglige samarbejde er baseret på gensidig respekt og tillid
Vi forventer 
  • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med viden og erfaring indenfor spæd- og småbarnspsykiatri 
  • Lederuddannelse/ledelseserfaring 
  • Erfaring indenfor forskning 
  • Respekt for tværfagligheden med samtidig en god forankring i monofagligheden 
  • Viden om eller erfaring indenfor de specialer B290 samarbejder med 
  • At være en god kommunikator til at formidle specialet, både internt i organisationen og eksternt til vores samarbejdspartnere på hospitalerne og i kommunerne   
  • Gode samarbejdsevner 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018 eller efter aftale. 
 
Stillingen er fuldtidsstilling. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer, inden endelig beslutning om ansættelse. 
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk via linket i annoncen.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fung. afsnitsledende overlæge Francoise Gautré-Delay, B290, mail: francoise.catherine.denise.gautre-delay@regionh.dk, tlf.nr. 2441 1752.
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 18. december 2017, kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler: Efter aftale. 
 
Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling for Ambulante Tilbud.
Adresse: Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup. 
Telefon: 3864 1010.
Web-adresse: www.buc-regionh.dk