Jobbet "Specialpsykolog eller erfaren psykolog til affektivt område" er udløbet

Region Nordjylland

Ambulatorium for Mani og Depression

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger specialpsykolog til fast stilling på fuld tid. Stillingen vil indtil videre være i området for affektive sygdomme med hovedfunktion i Enhed for bipolar lidelse.
 
Området for affektive sygdomme er organisatorisk placeret på Mølleparkvej i Aalborg sammen med en lang række øvrige funktioner i Psykiatrien. Søjlen varetager udredning og behandling af affektive sygdomme på såvel hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau. Søjlen består af to åbne sengeafsnit med i alt 36 sengepladser, samt ambulante behandlingstilbud.

Enhed for bipolar lidelse er en nyoprettet, kombineret klinisk og forskningsmæssig enhed til varetagelse af behandling af patienter med bipolar affektive lidelse. Enheden forventes at varetage en stor forskningsmæssig aktivitet, og opbygningen fokuserer på muligheden for at optimere både behandling og forskning ved kombinationen. Det er ønsket at alle ansatte skal varetage forskningsmæssige og kliniske opgaver.
 
Personalet i området består af overlæger, læger i hoveduddannelse, psykologer, psykologer i specialpsykologuddannelse, ambulantsygeplejersker og lægesekretærer. Fælles for de ambulante tilbud er, at de arbejder tværfagligt og ofte i et samarbejde med pårørende og i et tværsektorielt samarbejde med patienternes professionelle netværk. Behandlingen foregår i videst muligt omfang på sygehuset, men ved behov er der også mulighed for at køre ud til patienterne.
 
Kliniske arbejdsopgaver er bl.a.:
 • Forsamtaler, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning og visitation
 • Kliniske psykopatologiske undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner
 • Psykologisk behandling, herunder individuel- og gruppeterapi
 • Konferenceledelse
 • Skrive epikriser, psykologerklæringer mv.
 • Supervisions- og vejledningsopgaver monofagligt og tværfagligt  

Forskningsmæssige arbejdsopgaver er bl.a.:
 • Visitation og rekruttering af patienter til forskningsprojekter
 • Foretage dataindsamling
 • Have mulighed for at foretage selvstændig forskningsaktivitet 
   
Der er ud over det direkte og selvstændige kliniske udrednings- og behandlingsarbejde mulighed for at: 
 • bidrage til driften af specialpsykologuddannelsen og i udviklingen af specialpsykologfunktionen i Klinik Psykiatri Syd
 • indgå i udviklingen af udrednings- og behandlingstilbud i det affektive område, og bidrage med din viden og kompetencer bredt i organisationen i forbindelse med undervisning og udvikling
 • deltage i og udføre klinisk forskning
 • tilrettelægge og indgå i undervisningsprogrammer i forhold til egen faggruppe, øvrigt personale og studerende mv.indgå i tværregionale og internationale fora 

Vi forventer, at du:
 • er specialpsykolog i psykiatri eller i afslutningen af uddannelsesforløb til specialpsykolog
 • har bred klinisk psykiatrifaglig erfaring, gerne kendskab til målgruppen, alternativt har stor erfaring indenfor behandling af patienter med affektive lidelser
 • har god faglig såvel som personlig gennemslagskraft og mod på at gå nye veje
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfagligt behandlerteam
 • er kreativ og fleksibel, men samtidig struktureret i arbejdet 
  Erfaring indenfor målgruppen vil være ønskeligt
   
Vi tilbyder:
 • et ansvarsfuldt, afvekslende og udviklende job
 • et tæt tværfagligt og dynamisk samarbejdsmiljø i funktionen
 • inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • tilknytning til den samlede psykologgruppe i Psykiatrien med mulighed for at være med til at videreudvikle det psykologfaglige indhold
 • mulighed for faglig udvikling herunder efteruddannelse
 • supervision efter behov
 • en arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement 
Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejdsevne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning af fag og organisatoriske forhold og strukturer.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion. Områderne Akut Psykiatri, Affektive lidelser, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret flere forskningsenheder, og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.
 
Praktiske oplysninger:
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Det Region Nordjyllands politik, at man ved ansættelse i Klinik Psykiatri Syd indhenter straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansættelse: 1. januar 2018 eller snarest muligt.
Ansøgningsfrist: 13. december 2017. Samtaler forventes at finde sted den 18. december 2017.
 
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ambulatorieleder for Enhed for bipolar lidelse, Overlæge, forskningslektor, ph.d. René Ernst Nielsen, telefonnummer 28 72 29 62 ren@rn.dk
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.