Jobbet "Funktionsbioanalytiker, Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Kolding Sygehus." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 1, 6000 Kolding

Dit næste skridt
Vi søger en autoriseret bioanalytiker 37 timer per uge til en stilling som funktionsbioanalytiker i afsnittet Blodprøver & EKG. 
 
Stillingen er uden vagtforpligtigelse.  
Tiltrædelse 1. februar 2018 eller efter aftale. 
Stillingen er nyoprettet, og begrundet i  
 • reorganisering i afsnittet, og afsnittet vil således fra primo 2018 ledes af én afdelingsbioanalytiker. 
 • et ønske om at styrke kvaliteten på det præanalytiske område 
 
Blodprøver & EKG - Kolding 
 
Afsnittet omfatter følgende 
 • blodprøvetagning og EKG på sengeafdelinger, på plejehjem og i private hjem, på Middelfart Sygehus, Fredericia Sundhedshus, samt i ambulatoriet på Kolding Sygehus. 
 • sekretariat 
 • udtagning af prøvemateriale til retsgenetiske tests  
 • udførelse af glukose- og laktosebelastninger, svedtests, pusteprøver og fertilitetsscreeninger 
 • vedligeholdelse af sygehusets POCT-udstyr og oplæring af personalet i disse 
 • blodprøvetagning venøst og kapillært på børn, både i ambulatoriet og på børneafdelingen 
 • afvikling og forberedelse af forskningsprojekter 
 
Dine opgaver bliver, i samarbejde med afsnittets specialist og  øvrige funktionsbioanalytikere at:
 
 • deltage i rutineopgaver, bl.a. blodprøvetagning og analysearbejde 
 • koordinere de daglige arbejdsopgaver og sikre hensigtsmæssig afvikling heraf.   
 • oplære og kompetencevurdere personale på det præanalytiske område bl.a. prøvetagning på børn 
 • udarbejde og revidere instrukser og retningslinjer   
 • udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger 
 • udarbejde oplæringsprogrammer og planer  
 • deltage i validering og implementering af nyt udstyr 
 • indkøbe reagenser og forbrugsvarer
 
Opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med afsnittets specialist og funktionsbioanalytikere – dog vil dine primære opgaver omfatte det ambulante område.  
 
I afsnittet vil der fremover være beskæftiget fire funktionsbioanalytikere og en specialist, som er hinandens stedfortrædere og som samtidig fungerer som stedfortræder for afdelingsbioanalytikeren i fagligt henseende. 
 
 
Som kollega/medarbejder, forventer vi, at du:
 
 • er fagligt dygtig, loyal, robust og ansvarsbevidst     
 • kan arbejde selvstændigt, og bevare overblikket i en travl hverdag og i pressede situationer     
 • er engageret, fleksibel og serviceorienteret  
 • er god til at kommunikere og har flair for IT 
 • er samarbejdsvillig og bidrager til et godt arbejdsmiljø 
 • bidrager til det gode patientforløb med særlig fokus på service, kvalitet og patientsikkerhed  
 
Du kan forvente af os, at vi:
 
 • er engagerede, dynamiske og fleksible kolleger, der sætter pris på samarbejde 
 • tilbyder et godt og udfordrende arbejdsmiljø, hvor du er med til at gøre en forskel 
 • bestræber os på at matche ovenstående forventninger 
 
 
Lidt om afdelingen   
 
Biokemi og Immunologi, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt består af:   
 
• et laboratorium på Kolding Sygehus opdelt i tre afsnit:   
    o Hæmatologi & Biokemi   
    o Koagulation, Immunologi & Donortapning   
    o Blodprøver & EKG
 • et laboratorium på Middelfart Sygehus med ambulant aktivitet og begrænset analysering af  blodprøver
 • et ambulatorium for Blodprøver & EKG i Fredericia Sundhedscenter
Laboratoriet ledes af en afdelingsledelse i samarbejde med afsnitsledelser.   
Laboratoriet i Kolding er helt nyt og moderne indrettet med nyeste teknologi. Siden ibrugtagningen er der etableret en automatiseret produktionsplatform bestående af nyt hæmatologi-, biokemi-, immunkemi- og koagulationsudstyr forbundet til et automatiseret præ- og postanalytisk system.   
 
På laboratorierne i Kolding og Middelfart samt ambulatoriet i Fredericia er der i alt ansat ca. 110 medarbejdere. Afdelingen servicerer sygehusets kliniske afdelinger, her iblandt et stort akut modtageafsnit og en børneafdeling. Desuden betjener vi områdets praktiserende læger. Vi håndterer ca. 400.000 patientkontakter/rekvisitioner og udfører i omegnen af 5,5 millioner analyser årligt. Vi deltager endvidere i forskellige projektarbejder samt i uddannelsen af bioanalytikerstuderende.   
 
Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189.   
 
 
Ønsker du yderligere information 
 
Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Jane Brøchner Volstrup på  
tlf. 76 36 27 61 eller besøge vores hjemmeside http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm242253. 
 
 
Ansøgning
 
Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer, CV og evt. referencer fremsendes inden onsdag d. 20. december 2017 kl. 08:00. 
 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 2. 
 
 
Løn- og ansættelsesforhold
 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med Danske Bioanalytikere.  
Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311