Jobbet "Afdelingssygeplejerske, Stråleklinikken i Herning, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Dit næste skridt
Vores afdelingssygeplejerske har valgt at søge nye udfordringer og vi søger derfor pr. 1. februar 2018 en afdelingssygeplejerske til Kræftafdelingens Stråleklinik i Herning.
 
Stråleklinikken er et højteknologisk behandlingsafsnit, der behandler patienter med flere former for kræft. Patienterne kommer fra store dele af Jylland og i enkelte tilfælde fra hele Danmark. Kræftafdelingen har 12 acceleratorer, hvoraf de to er placeret i Herning. Desuden er der fire acceleratorer i Skejby og seks på Nørrebrogade i Aarhus. Kræftafdelingen forventer, på nær afsnittet i Herning, at blive samlet under fælles tag i Skejby i foråret 2019.
Hospitalsenheden Vest står for at skulle samles i Gødstrup og stråleklinikken i Herning flytter i denne forbindelse lidt forsinket med. Det forventes, at afdelingssygeplejersken indgår i arbejdet med planlægning og udflytning af afsnittet.
 
Stråleklinik i Herning
Sygeplejen i stråleklinikken er korttidssygepleje, selv om patienterne ofte har lange forløb.  Plejeformen er organiseret ud fra princippet om kontaktsygepleje, og patienten vil, som oftest møde kontaktsygeplejersken flere gange ugentligt under sit ofte flere uger lange behandlingsforløb. Nogle patientforløb kan være meget komplekse, hvor der bliver brugt mange ressourcer på at støtte såvel patient som pårørende for at patienten kan gennemføre behandlingen.
 
Personalet er meget dedikeret til deres arbejde, prioriterer og udfører sygepleje på højt niveau og samtidig udfører en kompliceret teknisk behandling. Stråleklinikken er afhængig af et godt og tæt samarbejde mellem sygeplejersker, serviceassistenter, sekretærer, fysikere, teknikere, radiografer og læger.
 
Arbejdsmiljøet er præget af en god holdånd, hvor åbenhed, humor og respekt for hinanden er en del af hverdagen. Dette sætter både personale og patienter stor pris på.
 
Fokus på ledelse
Afdelingssygeplejersken vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne fra de to øvrige stråleklinikker. Afdelingssygeplejersken vil desuden indgå i en stor tværfaglig ledelsesgruppe og være en del af en gruppe på 13 afdelingssygeplejersker. Afdelingssygeplejersken vil være daglig leder af afsnittet, hvor nærledelse af personalet er i fokus. Det forventes, at afdelingssygeplejersken i sin ledelse fungerer tæt på personale og klinik. Det forventes, at lederen vil udøve strategisk ledelse i samarbejde med overlæger, afdelingssygeplejersker og andre ledere i afdelingen i tværfaglige ledelsesgrupper.
 
Vi har i afdelingen fokus på ledelse og prioriterer det højt. Kræftafdelingen er kendt for at forene faglig høj kvalitet og effektiv drift med forskning og udvikling på internationalt niveau. Vores vision er at vi ”sammen med patienten giver den bedste kræftbehandling”.
 
Dygtige og engagerede medarbejdere
Miljøet omkring Kræftafdelingen kendetegnes ved at være politisk eksponeret og bærer præg af forandring og store udviklingskrav. Dette stiller krav til god ledelse, men det skaber også et spændende ledelsesmiljø. Medarbejderne er fagligt meget bevidste og engagerede. De er gode til omstillinger og udfordringer, og de har forventninger om en ledelse, der kan skabe rammer for deres trivsel og faglige udvikling.
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske, som
  • har stråleterapiuddannelsen eller som minimum har erfaring fra arbejde med strålebehandling
  • har gode ledelseskompetencer opøvet formentlig gennem både erfaring og uddannelse. Har du ikke en lederuddannelse på minimum diplomniveau, forventer vi, at du vil være indstillet på at påbegynde en sådan
  • har lyst til og er dygtig til personaleledelse
  • har lyst til at lede i et miljø præget af forandring og mangeartede krav til dels produktivitet, dels faglig kvalitet og udvikling
  • har en synlig og anerkendende ledelsesstil
  • kan inspirere og udvikle både det enkelte personalemedlem og gruppen
  • trives med mangeartede kontaktflader til en række forskellige faggrupper
  • har gode samarbejdsevner og gennemslagskraft
  • kan deltage i det daglige kliniske arbejde
 
Har du erfaring fra specialet er det en stor fordel. Det er dog dine ledelsesmæssige færdigheder og lyst til at anvende dem i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus, der er af afgørende betydning. Dine evner til at kommunikere og tage beslutninger og til at indgå i strategisk planlægning og ledelse vil derfor være vigtige.
 
Kræftafdelingen
Kræftafdelingen er en stor afdeling med tre sengeafsnit, tre klinikker med dagsbehandling og ambulatorium, tre stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 600 mennesker fordelt på ca. 20 forskellige faggrupper. Afdelingen har årligt 8.000 nyhenviste patienter, ca. 110.000 ambulante besøg og ca. 23.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 51.000 strålebehandlinger og giver ca. 32.000 kemoterapibehandlinger.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
 
For yderligere oplysninger om afdelingen eller afsnittet se her  
 
Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen/Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og sendes via nedenstående link.

Samtaler finder sted den 20. december 2017.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.