Jobbet "Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg søger psykolog til B132, Ambulatorie for spiseforstyrrelser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Jobbet  
 
Psykologen er tilknyttet vores højt specialiserede funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser - en funktion, som omfatter ambulatorium, dagafsnit med familiebehandling, mobilteam og døgnafsnit - i daglig tale kaldet ”Spiseforstyrrelsessøjlen”. I alle enheder er familien direkte og aktivt involveret i behandlingen. Psykologen er tilknyttet ambulatoriet og refererer til afsnitsledelsen i ambulatoriet.  
Ambulatoriet består af 2 teams som er sammensat tværfagligt af speciallæger, læger, psykologer, sygeplejersker, diætistister. Afsnittet arbejder primært med familiebaseret terapi.  
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling. Der er i alt ca. 100 psykologer ansat i BUC og to chefpsykologer.  
 
Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC’s hjemmeside: www.buc-regionh.dk   
 
Vi tilbyder   
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads  
 • tværfagligt samarbejde med varierende arbejdsopgaver  
 • psykoterapeutisk arbejde  
 • engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø  
 • ansættelse i et afsnit, der vægter faglig udvikling   
Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
Vi forventer, at du har  
 • autorisation  
 • terapeutisk erfaring  
 • kendskab til familiebaseret terapi  
 • forudgående børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring  
 • specifik arbejdserfaring med spiseforstyrrelser  
 • stor selvstændighed, godt overblik, flair for struktur og prioritering  
 • fagligt engagement og gode samarbejdsevner   
Ansættelsesvilkår  
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat pr. 1. februar 2018  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansøgningsprocedure  
 
Ansøgning med CV, eksamens-, og/eller autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk. Følg linket i dette opslag.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejeske Trine Frimann tlf. 3864 6673 eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg, marianne.skydsbjerg@regionh.dk.   
 
Ansøgningsfrist mandag den 18. december 2017 kl.12.00   
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 20. december 2017 om formiddagen. 
 
Bemærk! Indkaldelse sker elektronisk og kan forventes i løbet af mandag eftermiddag  
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:   
Afdeling Bispebjerg  
Bispebjerg Bakke 30  
2400 København NV