Jobbet "Social- og sundhedsassistent til intensivt lukket afsnit 2422 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Social- og sundhedsassistent til 1-årigt vikariat

Vil du være med til at præge fremtidens moderne psykiatri?
 
Vi søger en kollega som vil engagere sig og tage medansvar for afsnittets faglige udvikling af bl.a. brugerinddragelse, kognitiv adfærdsterapi og Safewards.  
Vi arbejder ambitiøst med behandling og pleje der tilrettelægges ud fra en helhedsorienteret tænkning. Centeret arbejder med kognitiv adfærdsterapi og er optaget af at understøtte patientens personlige recoveryproces.
 
Herudover arbejder centeret struktureret med forbedringskultur ud fra Lean-metoden, som bl.a. giver medarbejderne indflydelse på forbedringer af afsnittets arbejdsgange, med fokus på at skabe værdi for patienten.  
 
Centerets intensive lukkede afsnit er i gang med implementering af Safewards, da vi har fokus på at skabe et roligt og sikkert miljø for både patienter og personale. Safewards er en evidensbaseret metode der bl.a. sikre, mindre tid anvendt på kontrollerende tiltag, mere tid til engagement og at der skabes et roligere miljø.
 
Centeret har 3 intensive lukkede afsnit som udover afsnit 2422 består af afsnit 2121 som er akutmodtagerafsnit, hvor alle patienter starter deres indlæggelse. Afsnit 2320 er tilsvarende afsnit 2422, dog modtager de også patienter med retlig foranstaltning.   
Afsnit 2422 modtager patienter +18 med en psykiatrisk diagnose, med behov for intensiv behandling og sygepleje. Afsnittet har plads til 14 patienter, der alle tilbydes enestuer.   
 
I afsnittet sørger vi for introduktion og kompetenceudvikling tilpasset dit erfaringsniveau, så er du nyuddannet eller erfaren er vi klar til at tage imod dig. Du vil indgå i en personalegruppe, der er åben og imødekommende og som vil patientforløbet. Endvidere har vi fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø.   
 
Vi kan tilbyde:
  • Individuelle introduktionsforløb
  • Supervision baseret på kognitive
  • Mulighed for medindflydelse på udvikling i afsnittet
Vi forventer, at du
  • Som person har du evnen til at samarbejde og skabe relationer med mange forskellige mennesker
  • Du har en god indlevelsesevne og er interesseret i at arbejde i et 1 år gammelt, intensivt lukket afsnit
  • Er i stand til at planlægge din hverdag i en omskiftelig og udfordrende hverdag
  • Er bevidst om din kommunikation og kan agere og bevare overblikket i akutte situationer
Derudover må du gerne have:
  • Erfaring indenfor det psykiatriske speciale    
  • Et positivt sind og godt humør 
  • En interesse for udvikling

Ansættelsesvilkår

Vikariatet er på 37 timer i blandede vagter, og den ugentlige arbejdstid kan varieres efter ønske. Der må forventes weekendarbejde hver 2. weekend. Vikariatet er på 1 år og er til besættelse pr. 1. januar2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale, indgået mellem FOA – Fag og Arbejde og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Le Andersson på telefon 38 64 32 92.

Ansøgningsfristen er den 18. december 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket her på siden.