Jobbet "Overlæge med ledelsesfunktion til nyt afsnit" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt


Vil du gøre en forskel og lede brobygningen mellem behandlings- og socialpsykiatrien?
Regionspsykiatrien Midt søger overlæge til nyt afsnit
 
Kunne du tænke dig at etablere og lede et helt nyt sengeafsnit? Så har vi i Regionspsykiatrien Midt en stilling som overlæge med ledelsesfunktion ledig fra den 1. april 2018 eller snarest herefter.
 
Som vores nye overlæge kommer du – i samarbejde med afdelingssygeplejersken – til at lede et sengeafsnit bestående af 14 pladser, som er en del af den landsdækkende etablering af de nye særlige pladser i psykiatrien. Afsnittet skal midlertidigt huses i Søndersøparken 1 i Viborg. I 2020 flytter pladserne permanet til det nyetableret psykiatriske center i Gødstrup, som herefter vil være dit tjenestested.
 
Da sengeafsnittet er nyt, vil du få en enestående mulighed for at præge rammerne og være en aktiv medspiller i udformning heraf. Da der samtidig bliver etableret 7 lignende pladser i AUH Risskov, vil der blive rig mulighed for et inspirerende samarbejde med denne afdeling både i etableringsfasen af de nye sengeafsnit samt i den løbende kvalitetssikring af tilbuddet.
 
Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats til patienter med svære psykiske lidelser og udad reagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange i psykiatrien, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling. Opholdet sker på baggrund af en visitation, er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder.
 
Pladserne skal rumme både psykiatrisk behandling, en socialfaglig/rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion og mestring af hverdagen.
 
Hvis du har mod på at tage styringen for et unikt tilbud, så tilbyder vi et job med både faglige og personlige muligheder.
 
Dine ansvarsområder bliver bl.a.:
 • At lede sengeafsnittet i samarbejde med afdelingssygeplejersken, herunder personaleudvikling og daglig drift
 • At tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for afdelingens målgruppe
 • At visitere til og fra sengeafsnittet samt rådgive og vejlede de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere
 • At vejlede og undervise inden for eget fagområde
 • At rekruttere fagligt og personligt kompetente medarbejdere 
 • At forberede afsnit og medarbejdere på udflytningen til Gødstrup i 2020
 • At have ledelsesmæssig fokus på forbedringstiltag
 • At udvikle personalet, så det er en velfungerende og fagligt dygtig gruppe
 • At deltage i tværgående samarbejder, regionalt og kommunalt
 
Vi forestiller os, at du:
 • Er speciallæge i psykiatri
 • Har relevant lederuddannelse eller interesse for ledelse
 • Har en bred psykiatrisk uddannelse
 • Har viden om retspsykiatri og arbejde med patienter med dom til behandling
 • Har psykoterapeutisk erfaring
 • Har undervisningsmæssig erfaring
 • Har interesse for/erfaring med forskning
 • Har erfaring/kendskab til arbejdet med misbrug
 • Har personlig gennemslagskraft og ikke er bange for at træffe beslutninger
 • Har erfaring med strategi, mål, politikker og kvalitetsstandarder
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har mod på at arbejde med særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udad reagerende adfærd
 
Er du interesseret, så tilbyder vi:
 • En attraktiv arbejdsplads - i første omgang med byens bedste udsigt over Viborg-søerne
 • Fleksibilitet samt mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet
 • Enestående mulighed for at præge rammerne og være en aktiv medspiller i udformning af afsnittet
 • Godt samarbejdsklima i den tværfaglige ledergruppe, som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone
 
Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til vores Jobdag den 14. december 2017 kl. 16-18.00 i festsalen, Søndersøparken 4 i Viborg, ligesom du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen på tlf. 7847 4000.
 
Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.
 
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send os en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse og autorisation samt CV.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 20. december 2017.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550  ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale