Jobbet "Erfaren registreringskonsulent" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Til arbejdet med kvalitetssikring af indberetningsdata til Landspatientregistret, søges en eller flere erfarne registreringskonsulenter med mod på komplekse opgaver. Arbejdet omfatter kvalitetssikring af de data, der indberettes i Landspatientregistret, samt udviklingen af Regions Syddanmarks indberetning til det kommende Landspatientregister (LPR3).  
 
Vi søger i Afdelingen for Dokumentation og Ledelsesinformation nye kollegaer til arbejdet med at kvalitetssikre data i indberetningen til Landspatientregistret. Arbejdet vil kræve at du har indgående kendskab til at arbejde i en elektronisk patient journal, og meget gerne i Region Syddanmarks version af en elektronisk patient journal COSMIC.  
I arbejdet indgår udviklingen af et monitorerings- og rapporteringssystem, der skal hjælpe brugerne på sygehusene i deres arbejde med at rette fejl i indberetningen til Landspatientregistret. Hensigten er i videst muligt omfang at aflaste sygehusene i deres fejlretningsarbejde. Derfor vil det være en stor fordel, hvis du har været involveret i arbejde med at fejlrette/kvalitetssikre data til Landspatientregistret før.  
 
I efteråret 2018 overtager afdelingen for Dokumentation og Ledelsesinformation indberetningen til Landspatientregistret idet den nye version af Landspatientregistret (LPR3) sættes i drift. Her vil du blive vil du blive dybt involveret i databearbejdningsopgaven inden data bliver indberettet til LPR3, herunder kvalitetssikringen af de data der indberettes.  
 
En systematisk tilgang til databearbejdning, oprydningsopgaver og fejlretningsopgaver er nødvendig, da du skal kunne overskue og arbejde med komplekse problemstillinger, samt kunne videreformidle dem.  
 
Arbejdet skal udføres i tæt samarbejde med regionens fem sygehusenheder og deres forvaltninger. Det samarbejde skal du hjælpe med til at facilitere. Gode samarbejdsevner, samt gode kommunikative evner på skrift og i tale er væsentlige for at kunne varetage denne funktion.  
 
Du kommer til at indgå i et team, hvor alle arbejder med forskellige sider af indberetningen til Landspatientregistret (LPR3). Din rolle i teamet vil være kendskab til data i COSMIC, registreringspraksis i Region Syddanmark, samt at få denne viden gjort brugbar for de udviklere der indgår i teamet.  
 
Din rolle/Opgaver  
Du skal – i tæt dialog med vores samarbejdsparter bl.a. på regionens fem sygehuse og i Regionshuset – bl.a. arbejde med:  
  • Udvikling af monitorerings- og rapporteringsværktøjer til hjælp for sygehusene i deres fejlretningsarbejde 
  • Udvikling af indberetning til det fremtidige Landspatientregister (LPR3)  
 
Baggrund og erfaring  
Du har en relevant uddannelsesmæssig bagrund. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med data og fejlretning af LPR-fejl på et overordnet niveau.  
 
Vi lægger vægt på, at du som person  
  • kan arbejde selvstændigt og systematisk  
  • har gode samarbejdsevner og gennemslagskraft i arbejdsfællesskaber  
  • Har gode kommunikative egenskaber i både tale og på skrift, og er god til at omsætte din viden til hjælp for den øvrige organisation  
 
Hvem er vi?  
Stillingen er placeret i afdelingen for Dokumentation og Ledelsesinformation, som er en stabsafdeling i Region Syddanmark.  
Afdelingens opgaver er bl.a., at:  
 
  • tilvejebringe og vedligeholde en dokumentation af sundhedsområdet i Region Syddanmark  
  • overvåge og understøtte kvaliteten af den tilgrundliggende registrering  
  • vedligeholde og udvikle et fuldt dækkende ledelsesinformationssystem  
  • levere data til klinikken, forskningsprojekter og nationale databaser, herunder Landspatientregistret  
  • deltage i regionale og nationale arbejdsgrupper inden for ovennævnte områder  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Vera Ibsen på telefon 21 59 59 98  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
Du ansættes i en fast stilling på fuld tid og med fleksibel arbejdstid. Dit arbejdssted bliver Regionshuset i Vejle – 10 minutters gang fra Vejle Banegård. Du skal påregne mødeaktivitet ude af huset i begrænset omfang. Lønnen aftales efter overenskomsten, ligesom øvrige ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.  
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest d. 1. februar 2018.  
 
Sådan søger du  
Send din ansøgning sammen med relevante bilag ved at bruge linket ”Søg nu” nedenfor.  
Ansøgningsfristen er søndag d. 17. december 2017. Vi holder samtaler d. 20. december 2017. I ansættelsesforløbet kan du blive bedt om at gennemføre en test og evt. løse en case.