Jobbet "Klinisk vejleder" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
 
 
Gastromedicinsk sengeafsnit B5/B6 ved Nordsjællands Hospital – Frederikssund søger en klinisk vejleder  
 
Afsnittet er normeret til 20 senge og er en del af Kirurgisk afdeling, der er beliggende på Hillerød. Der er desuden gastromedicinsk ambulatorie samt endoskopifunktion på Frederikssund.  
 
Afsnittets profil:  
 • Levercirrose patienten med komplikationer, herunder patienter i levercoma/IBS/IBD patienter   
 • Patienter med anæmi, der skal udredes   
 • Patienter med ulcus   
 • Patienter med diarré, der skal udredes   
For disse patienter er en tværfaglig indsats en nødvendighed, eksempelvis i forhold til ernæring og mobilisering. Vi arbejder i dagligdagen på at sikre det rette tværfaglige miljø for patienterne og har der foruden et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje og visitation. Der er grundlæggende sygeplejeopgaver helt over til meget komplekse opgaver der giver et kæmpe læringspotentiale.    
 
Vores opgave er at skabe sammenhængende patientforløb, hvor patienter, pårørende og tværsektorielle samarbejdspartnere inddrages for at sikre patienterne de bedste muligheder for at fungere i deres eget liv.  
 
Klinisk vejleders funktion er:  
 
De kliniske vejledere er i et netværk af kliniske vejledere på Nordsjællands Hospital - Hillerød og Frederikssund. Der afholdes netværksmøder en gang om måneden, hvor Teamkoordinator i det Sygeplejefaglige Team også deltager.  
Vi modtager sygeplejestuderende fra UCC - Hillerød og fra Metropol   
Den kliniske vejledere har ansvaret for sygeplejestuderendes (modul 1 + 2 + 4 + 11 + 12) og har et tæt samarbejde med praktikvejlederne for social – og sundhedsassistenterne.   
 
 
Vi tilbyder:  
 • En afdeling, hvor studiemiljø og pædagogiske overvejelser er en del af hverdagen  
 • En dynamisk personalegruppe med stor faglighed og lyst til udvikling  
 • Mulighed for at præge din egen stilling samt faglig og personlig udvikling  
 • Gode kollegaer med lang erfaring inden for specialet og vejlederfunktionen  
 • En åben og engageret omgangsform  
 • En personalegruppe, som er imødekommende  
 • En ledelse og et personale, som arbejder fælles for et godt arbejdsmiljø  
 • Individuel oplæring og introduktion  
 • Årlig deltagelse i LIPP-konferencen.  
 • Mulighed for relevant kursusvirksomhed ud fra afdelingens kursus budget.  
Du har følgende kvalifikationer:  
 • Erfaring og gerne uddannelse som klinisk vejleder svarende til minimum 1/6 diplom. Hvis ikke du har klinisk vejlederuddannelse vil vi sammen med dig planlægge et klinisk vejleder uddannelsesforløb.  
 • Gerne relevant erfaring inden for kirurgi og påskønner den dertilhørende sygepleje  
 • Motivation for personlig- og faglig udvikling  
 • Ansvarsbevidsthed og  gå-på-mod  
 • Selvstændighed kombineret med gode samarbejdsevner og et godt humør  
 • Målrettethed og resultatorienteret  
 • Kreativ og positiv indstilling  
 • Evne til at skabe overblik og ro – også i spidsbelastede situationer  
 
Stillingen er på 32/37 timer. Der påregnes ca. 30 vagter årligt. Planlagt ferie respekteres naturligvis.  
 
Ansøgning: Vi tager løbende ansøgere til samtale  
 
Yderligere oplysninger:  
Du er velkommen til at kontakte: afdelingssygeplejerske Lone Ørum Walther eller ledende oversygeplejerske  Lene Breum  
Stillingsbeskrivelsen kan ligeledes rekvireres.  
Løn i henhold til overenskomst og principper for lokal løndannelse  
 
Ud fra strategien om ”Fokus og forenkling” arbejder Kirurgisk afdeling aktivt og systematisk med udvikling af sammenhængende patientforløb inden for de hyppigst forekommende sygdomme, og hospitalet satser på at blive landets førende indenfor udvalgte patientforløb. Endvidere arbejder Nordsjællands  Hospital, Hillerød med patientsikkerhed og er et af landets førende hospitaler indenfor området.  
Afdelingen har udvalgt ”rekruttering og fastholdelse” som et yderligere indsatsområde, og arbejder målrettet med dette.  
Kirurgisk Afdeling varetager den akutte og elektive funktion for Nordsjællands 310.000 medborgere. Afdelingen har specialefunktion i øvre og nedre kirurgi samt medicinsk gastroenterologi.  
Kirurgisk Afdeling Hillerød består af 3 sengeafsnit med hver deres subspecialisering, ambulatorie og et endoscopiafsnit. På Frederikssund er det Gastromedicinske område samlet og består af sengeafsnit, ambulatorie og endoscopiafsnit.