Jobbet "Socialcenter Lillebælt, Pomonahuset, søger socialfaglig medarbejder til ansættelse med opstart snarest og senest den 1. marts 2018" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Syrenvej 18, 7080 Børkop

Dit næste skridt
Stillingen er på 37 timer ugentligt, og du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller pædagog. Der arbejdes i skiftende vagter dag og aften, samt hver 2. weekend. 
 
Pomonahuset er: 
 • Et specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud for voksne unge mennesker, der lider af en spiseforstyrrelse og har brug for støtte til mestring af hverdagslivet. 
 • Beliggende i Børkop, og der er tilknyttet i alt 4 borgere. 
 • Er en del af Syrenparken, hvor rehabilitering, høj faglighed og professionelt samarbejde er i højsædet. 
 
Vi forventer at: 
 • Du har erfaring indenfor spiseforstyrrelser, og at du har minimum 2 års erhvervserfaring indenfor socialpsykiatri eller behandlingspsykiatri. 
 • Du, med din monofaglighed, er optaget af og byder ind med sundhedsfremmende og/eller pædagogiske tiltag til gavn for borgerne. 
 • Du kan argumentere for og dokumentere din faglige indsats. 
 • Du kan differentiere indsatsen i forhold til den enkelte borgers personlige udviklingsmål. 
 • Du er parat til at se på egen andel i både det interne og eksterne samarbejde i huset. 
 • Du kan arbejde teambaseret og kan indgå i et tværfagligt samarbejde, der er præget af stor beslutnings- og handlekraft. 
 • Du er fleksibel og parat til at engagere dig i mangeartede opgaver i og udenfor huset. 
 • Du er åben og anerkendende i din kommunikation og adfærd. 
 • Du er mødestabil og bidrager i det daglige med godt humør. 
 • Du har kørekort til personbil. 
 
Vi vægter respekten for den enkeltes integritet højt og yder den rehabiliterende indsats med udgangspunkt i en systematisk og kognitiv referenceramme. Supervision er obligatorisk. 
 
Vi forventer, at du i ansøgningen beskriver, hvad du specifikt kan bidrage med i forhold til Pomonahusets målgruppe, samt at du lader dig inspirere af regionens rehabiliteringsstrategi på følgende link: 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Birgitte Rasmussen på tlf. 99 44 22 21, mail: Birgitte.Rasmussen4@rsyd.dk eller personalet i Pomonahuset på tlf. 40 33 91 06. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist – onsdag den 10. januar 2018. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 16. januar 2018. 
 
Ansøgere vil blive indkaldt pr. mail.