Jobbet "Fysioterapeut til Klinik for Børn og Unge, Regionshospitalet Hammel Neurocenter." er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Et vikariat som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Børn og Unge, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse fra den 1. januar 2018 til den 15. november 2018.

Stillingen er på 34 timer pr. uge. Vagtfordelingen er dag- og aftenvagter samt weekendvagter ca. hver 4. weekend.

Om stillingen
Udover ansvar for de monofaglige opgaver som fysioterapeut vil dit fokus være på den neuropædagogiske strategi og tilgang til barnet/den unge i forhold til den fysioterapeutiske intervention. Det kan f.eks. være tilgang ved svære kognitive problemer og agiteret adfærd, som blandt andet ses ved PTA (posttraumatisk amnesi). Du arbejder ud fra ICF referenceramme.

Som ny kollega er det en forudsætning, at du har følgende kompetencer:
  • erfaring fra anden tilsvarende neurorehabiliteringsafdeling for børn og unge
  • erfaring fra neurologisk speciale inden for børneområdet
  • erfaring med samarbejde og medinddragelse af forældre og familier i akut krise
  • erfaring med at arbejde i en tæt tværfaglig kontekst (interdisciplinært)
  • besidder personlig robusthed og har stærke kommunikative kompetencer
Som ny kollega kan vi, foruden et fantastisk tværfagligt arbejdsmiljø, tilbyde dig følgende:
  • stor vægt på monofaglig udvikling inden for specialet
  • fastlagt monofaglig undervisning og klinisk ræsonnering
  • tilknyttet mentor og specialeansvarlig fysioterapeut
  • fastlagte tværfaglige teammøder og teamsupervision
  • en udfordrende og spændende dagligdag
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Klinik for børn og unge
er en spændende og udfordrende afdeling, hvor vi rehabiliterer børn og unge, som har erhvervet sig en svær hjerneskade, der kræver en højtspecialiseret neurorehabiliteringsindsats. Vi modtager patienter med meget komplekse problemstillinger direkte fra akutsygehuset, hvorefter den rehabiliterende indsats påbegyndes. Samtidigt ligger vi stor vægt på brobygning til vores samarbejdspartnere, når udskrivelsen af barnet/den unge påbegyndes. 

Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger, som kræver en høj grad af specifik viden i forhold til den fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering. 

Forældrene er oftest medindlagt og indgår som en vigtig del i samarbejdet omkring barnet/den unge. Derfor er også pårørendesamarbejdet et stor del af vores arbejde.

Vi er en stor engageret personalegruppe på ca. 55 medarbejdere, som består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, læger og serviceassistenter. Vi har dagligt et tæt samarbejde med logopæd, neuropsykolog og hjerneskadekoordinator, som alle er tilknyttet klinikken. Organisatorisk arbejder vi tværfagligt i team omkring det enkelte barn, i tæt samarbejde med forældrene.

Udover ansvar for de monofaglige opgaver som fysioterapeut vil dit fokus være på den neuropædagogiske strategi og tilgang til barnet/den unge i forhold til den fysioterapeutiske intervention. Det kan f.eks. være tilgang ved svære kognitive problemer og agiteret adfærd, som blandt andet ses ved PTA (posttraumatisk amnesi). Du arbejder ud fra ICF referenceramme.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Børn og Unge, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
 
Yderligere oplysninger
For yderligere information er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Beth Selmer tlf. 7841 9340, eller du kan kontakte specialeansvarlig fysioterapeut Christina Jepsen på tlf. 7841 9348
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 10. december 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 15. december 2017.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale