Jobbet "Reservelæge, introduktionsstilling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
En 1-årig stilling som introduktionslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018.   
 
Stillingen er med rådighedstjeneste fra bolig og med 8 læger i vagtlaget.   
 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er en laboratorieafdeling med et lægeteam, der rådgiver om diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe. Afdelingen omfatter også hospitalets Infektionshygiejniske Enhed, som varetager infektionshygiejne og miljøundersøgelser for Rigshospitalet.   
 
Fra kl. 22-08 dækker KMAs rådighedstjeneste alle Region Hovedstadens hospitaler. KMA, Rigshospitalet har en lang og omfattende tradition for forskning med mange doktorgrader og Ph.d.-afhandlinger, og med udbredt nationalt og internationalt samarbejde. Både undervisning, udvikling og forskning prioriteres højt på afdelingen, og vi lægger selvsagt vægt på, at du introduceres grundigt til laboratoriefunktionerne og det kollegiale samarbejde fra begyndelsen af ansættelsen.    
 
Som intro-læge, kan du forvente at få et grundigt introduktionsprogram og et velstruktureret uddannelsesforløb under ansættelsen. For at komme i betragtning til stillingen, skal du have afsluttet klinisk basisuddannelse.   
 
Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Danske Regioner og YL.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos klinikchef Niels Frimodt-Møller på 3545 49 75 eller mail niels.frimodt-moeller@regionh.dk.   
 
Ansøgningsfrist for stillingen er senest mandag den 18. december 2017, kl. 12.00.   
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 51.  
 
Ansøgning incl. CV, relevante oplysninger samt autorisation sendes via linket i opslaget.  
 
Stillingsnummer: 1301741-63-i-3.