Jobbet "Social – og sundhedsassistent søges til afsnit P3, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P3

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Social – og sundhedsassistent søges til afsnit P3, AUH Risskov
37 timer i blandede vagter
Ansættelse den 1. februar – gerne tidligere
 
Afsnit P3 er et skærmet afsnit, der varetager patienter med psykoser, hvilket indebærer en
diagnosebaseret visitation til afsnittet.
Afsnittet varetager specifikt patienter med retslige foranstaltninger, der vurderes at have en
flugtrisiko.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;
 • god introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor mentorordning udgør den primære del
 • velkvalificerede og engagerede kollegaer
 • fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet
 • fokusering på implementering af partnerskabsaftalen
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med nedbringelse af tvangsforanstaltninger
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet fokus på den fremtidige flytning af psykiatrien i Risskov til de nye bygninger i Skejby, der er planlagt til efteråret 2018                      
 
Vi søger en ny kollega, der;
 • har lyst til at arbejde i blandede vagter, weekendvagt skal påregnes hver anden uge
 • har lyst til at varetage en vagt hver anden uge med henblik på optimering af aktiviteter i afsnittet
 • har erfaring, indenfor hospitalsregi, med arbejdet i forbindelse med den akutte sygepleje til psykiatriske patienter
 • gerne har retspsykiatrisk erfaring
 • har mod på et udviklende arbejde med ansvars -og handlekompetencer
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer.
 
Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere henvendelse kan ske til afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen
på telefon 78471761, 23 23 14 56 eller på mail: tinrasmu@rm.dk
Ansøgningsfrist søndag den 17. december
 
Ansættelsessamtaler forventes at blive onsdag den 20. december  


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale