Jobbet "2 kliniske psykologer eller specialpsykologer (fuldtid) til Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Vi opnormerer psykologfunktionen på retspsykiatrisk afdeling R, Psykiatrisk Center Sct. Hans. Derfor søger vi to kliniske psykologer eller specialpsykologer til fuldtidsstillinger med tiltrædelse 1. marts 2018. 
 
Afdeling R 
Retspsykiatrisk afdeling R er landets største afdeling og en af to afdelinger i Region Hovedstaden, der varetager regionsfunktionen for retspsykiatrisk behandling. Afdelingen varetager behandling og pleje af den gruppe retspsykiatriske patienter, som har svære psykoser.
 
Der er derfor et særligt behov for retspsykiatrisk ekspertise, som kræver høj grad af sikkerhed i forhold til sig selv og det omgivende samfund. Sigtet med behandlingen og plejen er, at patientens mulighed for et selvstændigt liv udvikles, og risikoen for ny kriminalitet forebygges.
 
Afdelingen består p.t. af otte flugtsikrede, lukkede patientafsnit og et åbent afsnit til i alt 104 patienter. Derudover er der tilknyttet et opsøgende team i København, ligesom det retspsykiatriske kompetencecenter i Region Hovedstaden er hjemmehørende på afdelingen. I de kommende år vil der være nybyggeri til netop retspsykiatri på centret.
 
Psykologgruppen på afdeling R består p.t. af 10 kliniske psykologer og har psykologfaglig ledelse. Derudover er der tilknyttet 8 psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykolog og 3 psykologer fra dobbeltdiagnoseafdelingen på centret. Der er løbende psykologpraktikanter fra flere af landets universiteter på afdelingen.  
 
Den terapeutiske referenceramme på afdelingen er kognitiv, og der er et fortsat implementeringsarbejde i forhold til kognitiv miljøterapi på sengeafsnittene. 
 
Psykologen vil overvejende være tilknyttet et retspsykiatrisk afsnit (og vil skulle have en stor del af sin arbejdstid på selve sengeafsnittet). Psykologen vil også skulle varetage funktioner på tværs af afdelingen. Den ene stilling er knyttet til det åbne sengeafsnit med atten sengepladser (R4), mens den anden er til et lukket afsnit med ti sengepladser (R9).
 
Arbejdsopgaverne vil bestå i: 
 • Deltagelse i det daglige behandlingsarbejde på sengeafsnittet 
 • Supervision og vejledning af personale 
 • Terapeutiske forløb, både individuelt og i gruppe 
 • Struktureret og forefaldende undervisning af personale 
 • Psykoedukation af patienter 
 • Psykologiske testninger og risikovurderinger til brug for behandlingsplanlægning, behandlingsvurdering og evaluering samt til mentalobservationer 
 • Undervisningsopgaver vil kunne være såvel internt som eksternt.  

Den kognitive referenceramme fordrer, at ansøgeren har – eller har klar interesse for – kognitive metoder, herunder miljøterapi. Det vil således være en del af det daglige arbejde at hjælpe med implementeringsprocessen.  

Ønskede kvalifikationer: 
 • Specialpsykolog eller (evt. på vej til at blive) autoriseret psykolog 
 • Interesse for – og gerne erfaring inden for - retspsykiatri og retspsykologi 
 • Erfaring med psykologisk testning, både alment og i forhold til særlige patientgrupper 
 • Kognitiv uddannelse, afsluttet eller igangværende 
 • Erfaring med undervisning, tværfagligt samarbejde, supervision og kriseintervention samt psykoterapi af særlige patientgrupper 
 • Endvidere er interesse for kvalitetsudvikling og forskning ønskelig.  

Der lægges vægt på fleksibilitet, evne til tværfagligt samarbejde og parathed til akut arbejde.

Yderligere oplysninger: 
Kan fås ved henvendelse til chefpsykolog Tine Wøbbe på tlf. 3864 2098 / 2216 1813, e-post: tine.woebbe@regionh.dk  
 
Tiltrædelse:                    Torsdag den 1. marts 2018
 
Ansøgningsfrist:             Mandag, den 8. januar 2018. 
 
Ansættelsessamtaler:    Forventes at finde sted mandag, den 15. januar 2018. 
 
Ansøgning vedlagt eksamensbevis og anden relevant dokumentation sendes til nedenstående link.