Jobbet "Sonografer (sygeplejerske/jordemoder) søges til Ultralydsklinikken for Gravide" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ultralydsklinikken for Gravide på Aarhus Universitetshospital søger tre sonografer.

Vi søger nye sonografer, og vi udvider vores kapacitet til oplæring og uddannelse af sonografer og læger inden for føtalmedicin, derfor ønsker vi at ansætte tre nye sonografer. Vi søger sygeplejersker eller jordemødre til faste sonografstillinger pr. 1. marts 2018. Stillingerne er på hhv. 35, 28 og 28 timer/uge.

Ultralydsklinikken for Gravide er en del af Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler. Vi udfører ultralydsscreeninger og -undersøgelser og varetager diagnostik og behandling af gravide, herunder invasive indgreb. Klinikken er Region Midt's højtspecialiserede føtalmedicinske ultralydsklinik med cirka 20.000 skanninger om året, og vi modtager fostre til diagnostik og behandling fra Region Midt, og  fra Vestdanmark.

Sonograferne arbejder selvstændigt med ultralydsundersøgelser som fx screeningerne "1. trimester skanning" og "2. trimesterskanning" samt fostertilvækstskanninger. I forbindelse med skanningerne er der en stor informations- og vejledningsopgave. Der er i dagligdagen et tæt samarbejde med afsnittets føtalmedicinske læger, der også giver unikke muligheder for faglig udvikling. Sonograferne har en daglig organisering med seks skanningssonografer, en sonografsupervisor og sonografkoordinator samt en sonograf, der assisterer føtalmedicinerne, uddannelseslæger og diabeteslæger.

Personalegruppen er engageret og optaget af faglige diskussioner. Vores daglige organisering gør det muligt at få god supervision i løbet af arbejdsdagen. Hver fredag er der Fagligt Forum, hvor der er fokus på tværfaglig læring. Vi søger sygeplejersker/jordemødre, der vil indgå i en stærk faglig gruppe. Du skal kunne trives i en travl hverdag og være fleksibel og samarbejdsvillig. Som sonograf arbejder vi meget alene på skanningsstuerne, og derfor skal du have lyst og evne til at arbejde selvstændigt, tage ansvar og have gode evner for koncentration og overblik. Du skal kunne lide at arbejde systematisk og detaljeret. Du skal have teknisk flair og en god sans for billeder i flere dimensioner. Du skal kunne skabe gode, tillidsfulde kommunikationer med de kvinder/par, vi arbejder for. Resultatet af undersøgelserne kan have store menneskelige konsekvenser, og derfor vægter vi kontakten til kvinden/parret højt. Du skal have mod på at sætte dig selv i spil og have interesse for at vedligeholde og udvikle kvaliteten i svangreomsorgen.

Arbejdstiden er hverdage 07.45-14.45/15.15, og enkelte hverdagsvagter fra 14.15 til 21.15.

Det er en fordel, at du er uddannet sonograf. Er du ikke uddannet sonograf, skal du forvente et oplæringsforløb på cirka ½ år, og vi har kompetente og erfarne sonografer, der oplærer. 
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsjordemoder Marianne Raundal på marrau@rm.dk eller på mobil 4056 6641.
 
Ansøgningsfrist er 8. januar 2018. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3 eller 4, 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.