Jobbet "Overlæge med funktion i afsnitsledelse, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Sjælland, ungdomspsykiatrisk afsnit U1 (døgnafsnit), Roskilde er en stilling som overlæge med funktion i afsnitsledelse ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Overlægen udgør sammen med afdelingssygeplejersken døgnafsnittes ledelse, der er ansvarlig for den daglige drift. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling omfatter tre døgnafsnit og seks ambulatorier. De ni afsnitsledelser udgør afdelingens ledelsesforum og refererer til afdelingsledelsen.

Vi ønsker en overlæge, der med engagement og arbejdsglæde søger udfordringer ved at arbejde tværfagligt, er god til at formidle viden samt inspirere den øvrige personalegruppe.

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 (døgnafsnit)

Afsnittet har 20 sengepladser fordelt på almene og intensive pladser. Afsnittet har flere regionsfunktioner og modtager patienter såvel i elektive som i akutte forløb. Afsnittet er placeret i en bygning opført i 2012 og understøtter på bedste måde de børne- og ungdomspsykiatriske opgaver i relation til døgnregi, herunder både miljøterapi og individuel behandling.

I samme bygning er der desuden et selvstændigt afsnit til børn med ni pladser, og der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem de to afsnit.

Miljøterapien vægtes højt, og der er løbende videreuddannelse af og supervision til miljøterapeuter. Særligt arbejdes der med mentaliseringsbaseret, dynamisk miljøterapi, og afdelingen har et stort RCT-studie i gang vedrørende MBT til patienter med personlighedsforstyrrelser.

 

Afsnittet varetager desuden regionsfunktionen vedrørende debuterende skizofreni og har således et OPUS-team tilknyttet. Dette team varetager opgaven med intensiv, psykosocial behandling af unge med debuterende psykose og sikrer kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats. Ambulant behandling af unge med debuterende psykoser er derfor en central del af afsnittets funktion.

Der er et tæt, tværfagligt samarbejde mellem alle faggrupper. Overlægen forventes at indgå i og understøtte det miljøterapeutiske arbejde. Personalet arbejder helhedsorienteret, hvor biologi, udviklingspsykologi, psykopatologi, diagnostik, psykofarmakologi og psykoterapi søges udviklet og integreret på højeste niveau.

Afsnittet medvirker såvel i den postgraduate uddannelse af yngre læger og i den kliniske undervisning af studenter.

Læs mere om Afsnit U1 her

Arbejdsopgaver

 • Ledelse og daglig drift af døgnafsnittet og tilhørende ambulant funktion
 • Kontinuerlig støtte til udvikling af det miljøterapeutiske arbejde
 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Ansvarlig for ugentlige, tværfaglige konferencer, uddannelse af Yngre Læger samt bidrage til at udvikle det sundhedsfaglige og akademiske miljø
 • Ansvarlig for arbejdet med planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for arbejdet med vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere

Kompetencer

Stillingen kan søges af erfaren speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med nedenstående kvalifikationer

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse indenfor børne- og ungdomspsykiatri suppleret med viden og erfaring med miljøterapi og gerne psykoterapeutisk videreuddannelse

 • Kommunikation

Dokumenteret erfaring indenfor kommunikation og uddannelse. Det forventes, at ansøgeren kan indgå som underviser

 • Ledelse/administration

Det er en forudsætning, at ansøgeren har dokumenteret erfaring med personaleledelse

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som også kan indgå i studenterundervisning og postgraduat uddannelse af læger og psykologer

Akademiker

 • Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse
 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne og afsnittets personalemæssige ressourcer. Dette bør kunne ske afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion og ledelsesmæssig videreuddannelse
 • Betydelig ledelsesmæssig indflydelse
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads blandt gode kolleger
 • Et miljø med høj faglighed og udvikling
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejds­tilrettelæggelse samt stor faglig indflydelse i udviklingen af det kliniske arbejde

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansøger vil blive vurderet af fagligt bedømmelsesudvalg.

Løn i henhold til overenskomst.

Der vil være mulighed for vagt efter nærmere aftale med afdelingsledelsen.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 25 speciallæger og 21 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i tilkald fra hjemmet. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere psykoterapeutiske specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen ansat en forskningslektor, tre Ph.d.-studerende og en post doc. Læs mere om Forskningsenheden her

Yderligere oplysninger

Ansøgere, der er interesseret i stillingen, er velkomne til at aftale en uformel drøftelse med ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen, 51 16 79 99.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist: 08.01.18

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.