Jobbet "Projektleder" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Projekt ”Kom godt hjem” søger projektleder som brænder for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om de svageste ældre patienter i Vestklyngen
 
Vi søger en projektleder frem til udgangen af 2019, som kan drive og understøtte et igangværende tværsektorielt projekt omkring udvikling og implementering af en samarbejdsmodel, der skal sikre mere sammenhængende indsatser for de svageste ældre patienter i Vestklyngen ved udskrivning fra hospital.
Vestklyngen består af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing- Skjern, og Struer kommune, almen praksis og Hospitalsenheden Vest.
 
Det drejer sig om en projektstilling til et tværgående projekt i mellem de seks kommuner, almen praksis samt Hospitalsenhed Vest i Vestklyngen. Projektet er del af en fælles regional indsats i Region Midtjylland, der støttes under satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”.
En tværsektoriel styregruppe har det faglige ansvar for projektet, hvilket betyder, at projektlederen på det faglige område refererer hertil. Organisatorisk tilknyttes projektlederen Staben – Kvalitet og Udvikling – Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling er fysisk placeret på Regionshospital Holstebro.
For at sikre lokal forankring vil der være arbejdsdage i alle kommuner i samarbejdet, hvorfor det forventes, at du har en bil til rådighed.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområder
Som projektleder vil du være ansvarlig for
 • Udvikling og implementering af samarbejdsmodel for mere sammenhængende indsatser for de svageste ældre patienter ved udskrivning fra hospital i et samarbejde med og mellem kommuner, almen praksis og hospital. Herunder
  • Implementering af modtagebesøg
  • Udvikling, afprøvning og implementering af udskrivningssamtaler på tværs af sektorer med brug af virtuel kommunikationsløsning.
  • Udvikling, afprøvning og implementering af ekspertrådgivning efter udskrivning.
 • Planlægning af kompetenceudvikling og opkvalificeringstilbud til involverede medarbejdergrupper.
 • At sætte dagsorden for faglige arbejdsgrupper med fokus på at tilvejebringe tværgående kvalitetsudvikling af patientforløb for den ældre medicinske patient.
 • Ansvarlig for indsamling og kvalificering af data til fælles monitorering og evaluering af projektet.
 • At sikre koordinering med det overordnede projekt på regionalt niveau samt deltage i regional arbejdsgruppe.
 • Evaluering af det lokale projekt samt understøtte evaluering på regionalt og nationalt niveau.
Personprofil
Vi forventer, at du
 • Har relevant kandidatuddannelse eller sundhedsfaglig uddannelse med overbygning, gerne på master eller kandidatniveau
 • Har erfaring med projektledelse.
 • Kan arbejde selvstændigt med en tilgang til opgaverne præget af initiativ og målrettethed.
 • Evner at samarbejde med mange mennesker på tværs af de tre sektorer i sundhedsvæsenet.
 • Har lyst til at arbejde med at sikre strukturerede og sammenhængende patientforløb for de svageste ældre patienter ved udskrivning fra hospital.
 • Kan skabe resultater og bevare overblikket i projektet i en kontekst med mange forskelligartede kulturer og interesser.
 • Har flair for skriftlig og mundtlig kommunikation. 
Faglig og organisatorisk profil
Der er etableret et tæt og velfungerende samarbejde mellem kommuner, praksis og Hospitalsenheden Vest i Vestklyngen til at understøtte og udvikle gode patientforløb på tværs af sektorer.
Projektet bygger på erfaringer fra tidligere tværsektorielle projekter for den ældre medicinske patient, hvor fokus har været forløbskoordination.  
 
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf.78438710, konsulent for det tværsektorielle samarbejde Gunna Andersen på tlf. 21555628 eller konsulent i Lemvig Kommune Amanda Christensen 96631109.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen
 
Ansættelse 1.marts 2018 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen 2019.
 
Løn og ansættelse aftales efter gældende overenskomst.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Vi gør opmærksom på at der anvendes personlighedstest i ansættelsesproceduren.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på "søg job".
Ansøgningsfrist 7. januar 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt om formiddagen den 24. januar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale