Jobbet "Jordemoder til vikariat på Bornholms Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ullasvej 8, 3700 Rønne

Dit næste skridt
Bornholms Hospital søger en fuldtidsansat jordemoder til et 3 måneders vikariat pr. 1. marts 2018.  
 
Vi er 8 jordemødre og en jordemoderleder til varetagelse af svangreomsorg, fødsels- og forældreforberedelse og fødselshjælp til ca. 250 fødende pr. år.  
 
Vores lille fødested omfatter en fødegang med to fødestuer, svangre-ambulatorium og jordemodercenter med 4 ugentlige konsultationer.  
 
Afsnit for Fødsler er fysisk placeret sammen med kirurgisk afdeling, som varetager svangre- og barselsplejen og assisterer til fødslerne.  
 
Jordemodergruppen er engageret og arbejdet med de gravide er præget af ro, nærvær og kontinuitet.  
 
Vi søger en person som:  
  • har alsidig og bred klinisk erfaring  
  • har ajourført faglig viden  
  • er engageret, fleksibel og omstillingsparat  
  • har humor  
  • kan arbejde "alene"  
  • holder af udfordringer  
 
Løn og ansættelsesvilkår: Overenskomst med Jordemoderforeningen.  
 
Nærmere oplysninger samt funktionsbeskrivelse på stillingen kan fås ved henvendelse til jordemoderleder Rie Rømer Jensen på tlf.: 38 67 12 61 eller mobil: 23 69 57 78.  
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgning, CV, autorisation samt dokumentation for relevant erfaring sendes via "søg job" her på siden senest fredag den 19. januar 2018, kl.12:00.  
Samtaler forventes afholdt i uge 4, 2018, enten her eller via skype.  
 
Hospitalet kan være behjælpelig med at finde en bolig i en kortere periode.  
 
Læs om Bornholms Hospital på www.bornholmshospital.dk  
 
Hvis du ikke allerede bor på Bornholm, kan du få gode råd ved at følge linket og læse ”Flyt til Bornholm” http://flyttilbornholm.dk/hvorfor/tilflytterkonsulenten.aspx  
 
Læs om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholminfo.dk