Jobbet "Psykolog med erfaring og interesse for palliation" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Psykolog med erfaring og interesse for palliation søges til Palliativt Team for Børn og Unge (PABU) i Region Hovedstaden (80%) og Palliativt Afsnit for voksne, RH (20%).  
 
Palliativt Team for Børn og Unge i Region H søger en psykolog (37 timer per uge) med tiltrædelse 1. marts 2018 eller snarest derefter.
 
Palliativt Team for Børn og Unge (PABU) blev etableret i juni 2016 og yder specialiseret palliation til uhelbredeligt syge børn og unge i Region Hovedstaden. Palliativt Team for Børn og Unge er organiseret på Rigshospitalet under BørneUngeKlinikken og har udgående funktion til familiernes hjem og regionens børneafdelinger og institutioner.  
Vores mission er, at støtte børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdomme og deres familier, så de opnår bedst mulig livskvalitet i alle faser af sygdommen, baseret på tværfaglig indsats i hjemmet såvel som på hospital.  
Palliativt Team for Børn og Unge udgøres af et tværfagligt team af sundhedsprofessionelle, som alle har eller er ved at gennemgå en international efteruddannelse i pædiatrisk palliation og der søges nu en psykolog til teamet.  
 
Psykologen skal indgå i det tværfaglige samarbejde med særligt fokus på varetagelse af samtaler med det syge barn, dets forældre og søskende under sygdomsforløbet, samt samtaler med efterladte. Psykologen skal endvidere bidrage til videns udvikling af den palliative indsats til børn og unge og supervision til personalegruppen omkring barnet på barnets stamafdeling.  
 
Den palliative indsats til unge finder sted i et tæt samarbejde med Palliativt Afsnit for voksne på Rigshospitalet, hvorfor stillingen er delt i 80/20% mellem de to enheder.  
Psykologsamtaler vil i et vist omfang kunne finde sted på Rigshospitalet, men udgående funktion, som del af det tværfaglige team, må forventes. Teamet arbejder med evidensbaseret praksis og forskning.  
 
Teamet skal fungere som videnscenter og koordinere kontakt til lokale samarbejdspartnere; børneafdelinger, institutioner, skoler, kommune, sundhedspleje, hjemmepleje, egen læge m.fl. og står til rådighed for råd og vejledning samt samarbejde i det omfang, der er behov for det. Psykologen vil få et tæt samarbejde med psykolog ansat indenfor voksenområdet i Palliativt Afsnit, Rigshospitalet.  
 
Dine arbejdsopgaver:  
 • Implementering og varetagelse af psykologisk bistand til børn og unge og deres tætte relationer, som er tilknyttet Palliativt Team for Børn og Unge eller Palliativt Afsnit
 • Gruppesupervision til personale på stamafdelinger
 • Terapeutisk arbejde med det somatisk syge barn og dets tætte relationer
 • Undervisning
 • Videns udvikling  
Vi kan tilbyde:  
 • Teamsupervision og ekstern supervision
 • Tværfagligt miljø med mulighed for at præge dagligdagen og udviklingen indenfor specialiseret palliativ indsats til børn og unge
 • Personlig og faglig udvikling med bl.a. efteruddannelse i pædiatrisk palliation
 • Udgående funktion med mange samarbejdspartnere  
Vi søger en psykolog med:  
 • Autorisation som cand.psyk eller cand.pæd.psych og som evt. er på vej til specialist- og supervisoruddannelsen
 • Erfaring indenfor det sundhedspsykologiske område og erfaring med psykosocial rådgivning indenfor det somatiske felt
 • Erfaring fra arbejde med udviklingspsykologi, relationsarbejde og samspil i familier
 • Interesse for specialiseret palliation
 • Robusthed til og erfaring med at agere i et felt, hvor alvorligt somatisk syge børn og deres pårørende (søskende, forældre, bedsteforældre) er i eksistentielle forandringer og kriser
 • Erfaring med at formidle, supervisere, undervise
 • Lyst til at udvikle og forme den palliative tværfaglige indsats til børn og unge
 • Kørekort  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Overlæge Marianne Olsen, Palliativt Team for Børn og Unge på tlf. 35 45 95 57 eller Psykolog Ditte Tang Johansen, Palliativt Afsnit på tlf. 35 45 36 96.  
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket og vedlægges kopi af autorisation, samt curriculum vitae.  
 
Ansøgningsfrist den 8. januar 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.