Jobbet "Overenskomstansat overlæge Børneafdelingen, Kolding Sygehus - En del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
En stilling som overlæge med speciel interesse indenfor pædiatrisk allergologi er ledig til besættelse på Børneafdelingen i Kolding pr. 1. marts 2018.  
 
Vi søger: 
En dygtig og engageret speciallæge i pædiatri med speciel interesse og erfaring indenfor astma og allergologi - gerne med fagområdeuddannelse indenfor dette område. Overlægen skal være med til at udvikle pædiatrisk allergologi i forhold til afdelingens og sygehusets mål og værdier. 
 
Sammen med områdets andre overlæger skal du:    
  • Varetage den daglige faglige ledelse af det allergologiske område  
  • Være ansvarlig for både den faglige og organisatoriske udvikling af området 
  • Være med til at nytænke patientforløb med et patient- og familieinddragende perspektiv 
  • Arbejde for at opretholde og udvikle effektive, sikre og sammenhængende behandlingsforløb, herunder etablere og vedligeholde robust samarbejde med regionens øvrige allergologiske funktioner 
  • Være inspirator og forbillede for afdelingens øvrige medarbejdere både i forhold til faglig profil, og også i forhold til afdelingens værdier og kultur  
  • Være ansvarlig for uddannelse af yngre kollegaer indenfor pædiatrisk allergologi 
  • Være klar til at løfte ledelsesmæssige opgaver, der går på tværs af afdelingen 
  • Deltage på nationalt plan indenfor pædiatrisk allergologi 
 
Børneafdelingen i Kolding 
Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).  
Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer. 
Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med vores psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk kultur og arbejder med patient- og familieinddragelse. 
 
Forskning og uddannelse 
Vi har et godt uddannelsesmiljø. Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.D studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende, der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin. Der forventes, at ansøger er indstillet på at deltage i afdelingens aktive forskningsmiljø indenfor astma- og allergologi.   
Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.  
 
Vores lægelige bemanding 
Består for tiden af 18 overlæger og 1 afdelingslæge, 6 læger i hoveduddannelsesstilling samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 7 læger i almen blok.  
 
Vagter 
Afdelingslægen tilknyttes bagvagtslaget, som er i 2 holds drift med vagt fra tjenestestedet og tilstræbes at være 14 skiftet. Bagvagten i dagtiden går fra 8-18. For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangsfunktion i weekenden.  
 
Løn og ansættelsesvilkår: 
Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.  
Nærmere oplysninger om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Houmann Petersen, telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk. I øvrigt henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk
 
Ansøgningen: 
Ansøger bedes forholde sig til De syv lægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen samt forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller. 
Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. Du finder dokumentet her
 
Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfristen er den 4. januar 2018.