Jobbet "Jordemødre søges til Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

Pr. 1. februar 2018 søger vi til fødeafsnittet
 • 5 faste stillinger på 37 timer
 • 1 års vikariat 26 t/u 
 • 1 års vikariat 37 t/u
 • Et antal vikariater af varierende længde og timetal pr. 1. februar 2018 og senere
 • 2 vikariater af 1 års varighed med ansættelse i ”Flexjordemoder”-funktion
På fødeafsnittet får du
 • et alsidigt jordemoderarbejde i en god arbejdskultur
 • et stærkt tværfagligt samarbejde
 • en god stemning i vagterne
 • nye kollegaer, der tager godt imod dig
 • nærvær i en stor organisation
 • en arbejdsplads, der er optaget af udvikling både fagligt og organisatorisk
Vi søger jordemødre
 • der har en stærk jordemoderfaglig profil og er begejstret for arbejdet med fødsler
 • der er stabile og har erfaring i arbejdet med fødsler
 • der kan arbejde i alle slags vagter og trives i en afdeling med højt tempo
 • der kan bidrage til en positiv arbejdskultur og et godt kollegialt sammenhold
 • der har kan reflektere over egen praksis og har lyst til innovation og udvikling
 
”Flexjordemoder”-funktion
 • som ”Flexjordemoder” arbejder du efter særlig lokalaftale (kan rekvireres hos afdelingsjordemoder Ann-Birgitte Havelund Nielsen)
 • aftalen er et forsøgsprojekt gældende i et år fra d. 1. februar 2018
 • flexjordemoderen kan tilkaldes til alle jordemoderopgaver indenfor Kvindesygdomme og Fødsler (dvs. konsultation, akut modtagelse, afsnit for gravide, efterfødselsklinik, fødeafsnit mv.) primært med det formål at dække sygdom, travlhed eller andre akut manglende vagter
 • flexjordemoderens ansættelsesnorm er 37 timer pr. uge, men arbejdstiden er 28 timer i gennemsnit pr. uge over en normperiode på 6 uger.
 • flexjordemoderen kender ikke sine vagter på forhånd. Hun kan kaldes til vagt hver dag mellem kl. 06 og 14. I dette tidsrum skal flexjordemoderen være til rådighed ved telefonen, så hun kan tilkaldes til vagter på et hvilket som helst tidspunkt samme dag
 • ved tilkaldelsen oplyses vagtens afslutningstidspunkt og dermed varighed, varigheden kan dog ændres indtil kl. 14.00. De vagter hun kaldes til skal dog være af minimum 5 timers varighed, og maks. 12,25 timer
 • flexjordemoderens fridage fastlægges og planlægges med 4 ugers varsel

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgning 3. januar 2018, indkaldelse til samtaler sker senest 5. januar 2018 kl. 10.00, der afholdes samtaler d. 8. januar 2018.
 
For mere information om stillingerne kontakt afdelingsjordemoder Ann-Birgitte Havelund Nielsen på 5173 6050.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.