Jobbet "Pædagog, til arbejde med unge med sindslidelser og rusmiddelforbrug" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 156 A, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Vil du arbejde på Lunden? Og på en hel anden måde at arbejde med unge med sindslidelse og rusmiddelforbrug, så se lige løjer!  
Vil du være en del af et stort bo- og behandlingstilbud med mange facetter og samtidig være med til at sikre beboerne den bedst mulige behandling i ungeteamet?  
Lunden er et socialpsykiatrisk tilbud efter §§ 107 og 108. Lunden har i alt 36 lejligheder. Beboerne har alle komplekse psykiske og sociale problemstillinger. Flere beboere har dertil forbrug af rusmidler. De fleste beboere er mænd i 30 - 50 års alderen  
Du vil som udgangspunkt indgå som behandler i vores tværfagligt sammensatte ungeteam med 8 dobbeltdiagnosticerede beboere i alderen 22 til 30 år, hvor målet er, at den unge kan flytte til mindre indgribende foranstaltning indenfor 2 - 5 år.  
I ungeteamet arbejder vi dertil med afsæt i det evidensbaserede program: Integrated Treatment, hvorfor du skal være indstillet på eventuel oplæring i brugen af programmets værktøjer. Et centralt værktøj er trinmodellen i motivationsarbejde, ligesom systematik og struktur er nøgleord.  
Lundens målsætning er, i et samarbejde med beboeren at stabilisere, reducere eller ophøre beboerens rusmiddelforbrug og få stabiliseret den psykiske lidelse, så beboerens livskvalitet øges. En opsøgende og motiverende tilgang er nødvendige forudsætninger i miljøarbejdet, hvor du møder beboerne i deres eget nærmiljø, i deres bolig, på fællesområderne eller ude af huset. Formålet med at tilbyde behandling i beboerens trygge omgivelser er at opbygge en tillidsrelation, en samarbejdsalliance mellem beboeren og medarbejderen.  
Vi forventer, at du er uddannet pædagog, ergoterapeut eller psykomotorisk terapeut og evt. selv har gennemgået et succesfuldt recovery forløb eller har en videregående uddannelse på master eller kandidatniveau. Vi lægger vægt på, at du har stor erfaring indenfor det psykiatriske speciale og gerne er videreuddannet inden for stofmisbrugsbehandling, er robust og med stor tværfaglig samarbejdsevne.  
Vi forventer, at du arbejder konstant med egen erkendelse i forhold til konstant at være nytænkende i din måde at opsøge og motiverer beboere i situationer, hvor du kan møde mange masker og afvisninger.  
Vi forventer, at du har succesfuld erfaring med og redskaber til at skabe sygdomsindsigt, forståelse og erkendelse hos behandlingskrævende beboere og herigennem motivation til at ville ønskede forandringer. Du arbejder innovativt, ser den enkelte beboers behov, potentiale og kompetencer og møder beboeren der, hvor denne er i sin udvikling.  
Du skal kunne strukturere samt mestre høj skriftlighed i ift. at udarbejde og omsætte behandlingsplaner, aktivitetsplaner således, at planen er tydelig og konkret for både beboeren og kollegaer.  
Du skal være indstillet på at arbejde i både dagstimer, aftentimer samt hv. 3. weekend.  
Det er nødvendigt at du har kørekort.  
Vi tilbyder plads til dig og dine ideer i en innovativ organisation, som lægger vægt på disse værdier: Fantasi og Nytænkning, Troværdighed samt Rummelighed og Tilgængelighed. Vi har fokus på at værne om det gode arbejdsmiljø, og personalet modtager regelmæssig supervision.  
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres.  
Læs mere om Lunden på: www.densocialevirksomhed.dk/Lunden  
Ansøgningsfrist er 21-01-2018, kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 25 og 26. januar 2018.  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder René Jakobsen: rene.hans.jakobsen@regionh.dk eller på mobil: 516287964  
Løn og ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Lunden er en driftsenhed under Region Hovedstaden/Den Sociale Virksomhed. Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.