Jobbet "Afdelingsradiograf, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgenafsnit

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt


Ny afdelingsradiograf søges til Røntgen og Skanning Regionshospitalet Randers.
 
Vi søger en afdelingsradiograf pr. 1. marts 2018 til en nyoprettet stilling i afdelingen, som i samarbejde med vores afdelingssygeplejerske vil varetage den daglige ledelse af plejepersonalet i afdelingen.

Røntgen og Skanning er over de senere år løbende udvidet, og det er nu tiden at tilpasse afdelingens organisationsstruktur til de nutidige forhold. Du vil som ny afdelingsradiograf blive inddraget fra første færd i implementeringen af den nye struktur for plejepersonalet.

Om afdelingen og hospitalet
Regionshospitalet Randers udgør et af de fem akuthospitaler i Region Midtjylland. Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk
Røntgen og Skanning består af et stort røntgenafsnit, fysiologisk klinik, mammaklinik og screening, røntgenfunktionen i Grenå Sundhedshus samt en røntgensatellit i forbindelse med Akutafdelingen(herfra foregår de fleste aktiviteter aften/nat og weekend).
Røntgenfunktionen i Grenå bemandes dagligt af personale fra Randers.
Grenå Sundhedshus råder over apparatur til knogle- og thoraxundersøgelser, og servicerer akutklinik/vagtlæge, ambulatorier samt praktiserende læger i lokalområdet.
Mamma-screeningen og Klinisk Fysiologisk afsnit har begge steder primært fast personale tilknyttet. Røntgen og Skanning er alt i alt en meget alsidig afdeling, og du bliver som afdelingsradiograf sammen med vores afdelingssygeplejerske leder for i alt knap 60 personer fordelt på bioanalytikere, screeningsassistenter, sygeplejersker og radiografer.

Røntgen og Skanning er en afdeling, hvor kvalitet, produktivitet og faglig udvikling er højt prioriteret. Vi forventer derfor, at alle vores medarbejdere tager aktivt del i kvalitetsudviklingen i afdelingen, og at den enkelte tager medejerskab af egen kompetenceudvikling.

Om dig
Vi forventer, at du har stor lyst til ledelse. Du har gerne relevant ledelseserfaring og lederuddannelse, eller du har anden erfaring med organisatoriske opgaver, som har udviklet din lyst og dine evner i retning af en reel lederstilling. Du er indstillet på at tage en lederuddannelse, hvis du ikke allerede har en.

Du har autorisation som radiograf. Du har en velfunderet faglig og teknisk erfaring indenfor radiografien, og gerne interesse for det nuklearmedicinske område.
Du har lyst til fortsat at arbejde med faget som leder i forhold til både udviklings- og driftsopgaver. Du kan heller ikke lade være med selv at give en hånd med, hvor det passer sig.

Du har gode samarbejdsevner og er tydelig og motiverende i din kommunikation, både mono- og tværfagligt. Du ser afdelingen som en helhed og skaber sammenhænge.

Du har et godt overblik i en til tider hektisk hverdag, og du ser muligheder fremfor forhindringer.

Om stillingen
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til overradiograf Lisbeth Roed på tlf 2245 5519 eller på mail: lisbroed@rm.dk

Den videre ansættelsesprocedure
Ansøgning inkl. CV og relevante bilag skal være os i hænde senest 11. januar 2018.
Sendes via nedenstående link: "Søg job/send ansøgning".

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 3, forvent kort indkaldelsesfrist.
 
 
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale