Jobbet "Læge til introduktionsstilling i spæd- og småbørnspsykiatrisk afsnit v/Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland" er udløbet

Region Midtjylland

BUC Småbørns Afsnit B

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Læge til introduktionsstilling i spæd- og småbørnspsykiatrisk afsnit v/Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
 
Hermed opslås en I-lægestilling med ansættelse pr. 01.03.18  eller snarest derefter.
 
Spæd- og småbørnspsykiatrisk afsnit består af flere enheder, som er fordelt på 2 matrikler – Risskov og Herning.
 
Stillingen har primær funktion i team B.
Team B varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 0-7 år med neuropsykiatriske tilstande, primært autismespektrumforstyrrelser med tilhørende komorbide psykiatriske tilstande.
 
Afsnittet omfatter både ambulatorier og et dagafsnit. Stillingen vil primært være knyttet til enhederne i Risskov og den ambulante funktion.
 
Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn.
 
Behandlerteamene udgøres af læger – speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions – og hoveduddannelse) -, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I dagafsnittet er ansat sygeplejersker og pædagoger.
 
Vi tilbyder:
  • et godt arbejdsmiljø
  • fagligt kompetente, engagerede medarbejdere
  • høj grad af vidensdeling
  • tværfagligt samarbejde
  • muligheder for individuel og gruppesupervision
  • mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • god mulighed for at indgå i forskning.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge Karin Lassen Schmidt karischm@rm.dk, tlf. , 2169 4788.
Læs mere om lægeuddannelsen i BUC (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside  www.buc.rm.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår      
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Herning).
Ledelsen ved BUC har besluttet, at lægerne på BUC, Risskov fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUC, Herning. samt indgår i døgndækkende vagt i BUC Risskov.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.
 
Ansøgningsfrist: Den 3. januar 2018
Ansættelsessamtaler: Den 15. januar 2018
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUC består af 8 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.