Jobbet "Regionslæge til Upernavik, Nordgrønland" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

En stilling som regionslæge på Upernavik sundhedscenter er ledig til besættelse fra 18 januar 2018 til 1. april 2018 med mulighed for forlængelse

 

Giv dig selv muligheden for at gøre en meningsfuld lægefaglig indsats i tæt samarbejde med dedikerede og engagerede kollegaer og arbejde med en anden kultur – en berigende udfordring, griber du den?

 

Upernavik Sundhedscenter er bemandet med to læger, der primært varetager almen medicinske funktioner herunder også forebyggelse og sundhedsfremme. Opgaverne løses i et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter, tolke og alle andre faggrupper. Visse funktioner foregår i samarbejde med regionssygehuset i Ilulissat f.eks. sundhedspleje og jordemoderopgaver.

 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i bred forstand i ambulatoriet, hvor der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Der foregår ikke fødsler i Upernavik. Patienter, der kræver akutte kirurgisk indgreb, flyttes til regionssygehuset i Ilulissat eller til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, men du skal være parat til at gøre dem klar til transporten. Sundhedscenteret råder over et netværk af speciallæger i såvel Nuuk som Danmark, der fungerer som tætte samarbejdspartnere både telefonisk/telemedicinsk i det daglige og i forbindelse med deres ophold i Upernavik i forbindelse med specialistrejserne.

 

Telemedicin benyttes i vid udstrækning i forbindelse med betjening af sundhedscenterets mange bygder, men der foregår også bygdebesøg, hvor lægen rejser ud i bygden og tilser patienterne.

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Upernavik se: https://visitgreenland.com/da/destinationer/upernavik/

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen. Find din overenskomst her.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

ANSØGNINGSFRIST: 7. januar 2018

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201712486)

 

 

YDERLIGERE INFORMATION

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Luit Penninga på telefon +299 94 71 21 eller på e-mail LUPE@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på telefon +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.