Jobbet "Læge til 1-årig forskningsansættelse mhp. videre PhD-forløb" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
En 1-årig klinisk forskningsansættelse på Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup er ledig fra 1. april 2018. 
Stillingen vil være som klinisk assistent (læge) med henblik på at gennemføre et ph.d.-studium indenfor trigeminusneuralgi og ansigtssmerter ved Dansk Hovedpinecenter.  
Forskningsprojektet bygger videre på et større igangværende prospektivt cohorte studie af patienter med trigeminusneuralgi tilknyttet Dansk Hovedpinecenter. Projektets formål er at vurdere effekt, bivirkninger og komplikationer af medicinsk og kirurgisk behandling af klassisk og symptomatisk trigeminusneuralgi. Desuden er formålet at identificere positive prognostiske prædiktorer for en god behandlingseffekt og at udarbejde behandlingsalgoritmer på baggrund af de samlede resultater. 
Den nuværende forskningsgruppe har flere samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet. Der vil derfor også være rig mulighed for etablering af nye forskningsprojekter og det forventes, at ansøgeren spiller en aktiv rolle i denne videreudvikling. 
Det er en stor fordel hvis du, ud over interesse for neurologi og smerter, har erfaring fra tidligere forskning i at arbejde selvstændigt, at arbejde med databaser og har gode færdigheder i skriftlig engelsk. Du skal være ambitiøs, men også en teamplayer da dele af arbejdet sker i samarbejde med andre studerende, læger, sygeplejersker og sekretærer. Du skal være færdiguddannet læge (eller blive læge januar 2018). Forskningsansættelsen skal forudgås af en måneds ansættelse, fra 1.3.2018 til 31.3.2018, som reservelæge i Dansk Hovedpinecenter med henblik på at opnå erfaring i diagnostik og behandling af patienter med hovedpine og ansigtssmerter.  
Ansøgningen bør indeholde:   
Motiveret ansøgning for at søge stillingen, max 1 side 
CV   
Relevante referencepersoner samt evt. anbefalinger   
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for læger ansat ved regionen. Det forventes, at ansatte søger stipendier og fonde undervejs i forløbet til lønninger.  
Arbejdet ledes af overlæge, Dr Med Lars Bendtsen, Dansk Hovedpinecenter. Projektet sker i samarbejde med Diagnostisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup og Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej.  
Ansættelsen er foreløbigt i et år med mulighed for forlængelse til afslutning af ph.d.-studie. 
Ansøgning fremsendes senest d. 22. januar 2018 til overlæge, Dr Med Lars Bendtsen, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup (E-mail: lars.bendtsen@regionh.dk), hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger. 
Spørgsmål kan også rettes til PhD studerende Tone Bruvik Heinskou, tone.bruvik.heinskou@regionh.dk eller telefon 3863 2535