Jobbet "Speciallæge i psykiatri til sengeafsnit, Psykiatrien Vest, Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Pr. 01.03.18 eller snarest herefter søger vi flere aktive og engagerede speciallæger eller kommende speciallæger, der har lyst til at være med til at videreudvikle et dynamisk og dialogbaseret lægefagligt miljø, hvor vi bl.a. har fokus på uddannelse og kompetenceudvikling i tæt dialog med afdelingsledelsen.

Profilerne vi leder efter er læger, der har lyst til at arbejde med at forbedre den sammenhængende psykiatri, som er kreativt tænkende og har lyst til at indgå i og være med til at skabe et fagligt fællesskab. Med andre ord – vi søger fagligt dygtige, engagerede kreative tænkende læger, der har mod på at byde ind, så vi sammen udvikler en psykiatri af høj faglig kvalitet – et sted patienterne gerne vil behandles og et attraktivt arbejdsmiljø.

Der er god mulighed for efteruddannelse inden for fordybelsesområdet samt årlig deltagelse i en international konference.
Vi støtter desuden deltagelse i Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde.

Hvis ansøgeren har interesse for forskning, undervisning og vejledning eller udviklingsarbejde, er der mulighed for at modtage faglig sparring eller egentlig vejledning, alt efter behov fra psykiatrisygehusets forskningslektor.
Der vil også være mulighed for mere formaliseret forskningsdeltid til kliniknære forskningsprojekter.

Der er ledige stillinger både i sengeafsnittene og de ambulante enheder. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtid, men vi arbejder med fleksible fremmødeplaner.

Psykiatrien Vest har en Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) med 12 pladser, heraf 6 højt skærmede, og en række integrerede sengeafsnit med 17 sengepladser, heraf to skærmede. De integrerede afsnit samarbejder to og to og er i hovedsag geografisk rettede mod optag af patienter fra bestemte kommuner i optageområdet.

Der er tilknyttet seks distriktspsykiatrier i henholdsvis Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland samt to psykiatriske klinikker med psykoterapeutisk behandling.

Der er KBU-, I-, AP- og H-læger tilknyttet afdelingerne og overlægerne har vigtige vejlednings- og undervisningsopgaver i forbindelse med stud.med. og yngre lægers uddannelse.

Det er ønskeligt, at man indgår i afsnitsledelse sammen med afsnittenes afdelingssygeplejersker.

I denne funktion deltager man både i det kliniske arbejde, understøtter den faglige udvikling i teamet, sikre at drift og servicemål opfyldes og samtidig være den daglige personaleleder sammen med afdelingssygeplejersken.
Afsnitsledelsen refererer direkte til Afdelingsledelsen i Psykiatrien Vest. 

Speciallægerne deltager i bagvagt fra bolig som tilstræbes at være 10-12 skiftet. Det er fast fremmøde i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 på hverdage og kl. 9.00 – 15.00 i weekends.

Der er samtidig tilstedeværende forvagt døgnet rundt aktuelt suppleret med et stud.med. vagthold fra kl. 10-22.

Løn i henhold til gældende overenskomst .

I henhold til Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22) og børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Ledende overlæge Birgitte Welcher, 93 57 00 83 eller koordinerende overlæge Kristen Kistrup, 93 57 00 62. 

Ansøgningsfrist 03.01.18

Ansættelsessamtaler 05.01.18

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.